Block title
Block content

Hieronder staat alles over de hypotheekrenteaftrek. Lees wat hypotheekrenteaftrek precies is en hoeveel rente aftrekbaar is. Bekijk hoelang de renteaftrekbaar is en welke voorwaarden de belastingdienst hieraan stelt. Maak daarna een persoonlijke berekening of laat ons een uitgebreide berekening voor uw situatie maken. 

Alle informatie

Bereken uw hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Net als de meeste mensen moet u waarschijnlijk een hypotheek afsluiten om een woning te kunnen kopen. In ruil voor deze lening betaalt u de bank hypotheekrente. Deze rente is aftrekbaar van het inkomen waarover u belasting moet betalen. Dit belastingvoordeel noemen we hypotheekrenteaftrek.

Door dit voordeel wordt de relatief hoge belastingdruk in ons land verminderd. Door deze aftrek worden de maandlasten namelijk lager. Daardoor kunnen mensen makkelijker een eigen woning kopen.

Hoeveel hypotheekrente is aftrekbaar?

De hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel belasting u moet betalen. De betaalde hypotheekrente wordt aan het einde van het jaar afgetrokken van dit belastbaar inkomen uit werk. U betaalt door de renteaftrek dus minder belasting.

U ontvangt uw inkomen meestal netto. Bij dit nettobedrag heeft de belastingdienst geen rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek. Daarom betaalt u eigenlijk teveel belasting. Bij het invullen van uw jaaropgaven krijgt u daarom aan het einde van het jaar de teveel betaalde belasting terug.

Het is ook mogelijk om het belastingvoordeel van de renteaftrek van te voren uit te laten betalen. Doe hiervoor een verzoek bij de belastingdienst. Met behulp van een voorlopige aanslag kan de belastingdienst het belastingvoordeel berekenen en vervolgens maandelijks als voorschot uitbetalen.

Omdat de regels nogal eens veranderen, is het slim om in gesprek te gaan met een hypotheekadviseur. Die kan u alles vertellen over de hoogte van de hypotheekrenteaftrek. Maak nu een vrijblijvende afspraak.

Hoelang is de hypotheekrente aftrekbaar?

Hypotheekrente is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Dit betekent dat u niet eindeloos kunt profiteren van dit belastingvoordeel. Daarbij maakt het niet uit hoe hoog de rente is die wordt afgetrokken. Tip zie ook de standpunten van de politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek.

De voorwaarden

De belastingdienst heeft een aantal voorwaarden opgesteld. U moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Dit zijn de voorwaarden op een rij:

  • De woning met hypotheek moet het hoofdverblijf zijn.
  • De hypotheek wordt gebruik voor de aankoop of het onderhoud van de woning.
  • De eventuele overwaarden van een oude woning moeten in de nieuwe woning worden gestopt.
  • U moet na 1 januari 2013 een annuïteiten- of lineaire hypotheek hebben om in aanmerking te komen voor aftrek.
  • Bij het verhogen van uw hypotheek moet deze ook bestaan ook een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Rekenvoorbeeld

Om duidelijker te maken wat hypotheekrente precies is, geven we een rekenvoorbeeld:

Stel u heeft een hypotheek van € 250.000,- en u betaalt een rente van 3%. U betaalt dan € 7.500,- aan hypotheekrente. Deze € 7.500,- is af te trekken van het belastbaar inkomen.

Stel u heeft een belastbaar inkomen van € 50.000,- dan kunt u hier dus € 7.500,- vanaf trekken. Uw belastbaar inkomen is dankzij de hypotheekrenteaftrek nu € 42.500,- geworden. U betaalt hierdoor dus belasting over € 42.500,- en niet over € 50.000,-.

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Bereken nu uw persoonlijke hypotheekrenteaftrek of laat ons gratis een uitgebreide berekening maken.

Hieronder kunt u de hypotheekrenteaftrek berekenen. Door de renteaftrek van de bruto maandlasten te halen houden we de netto-maandlasten over. Hoe hoger de hypotheekrente aftrek is, hoe lager de netto maandlasten zijn.

Maak nu een hypotheekberekening en klik daarna op “toon details”. U ziet in het blauwe kader de hoogte van de renteaftrek: