Block title
Block content

Online uw boeterente berekenen

Bereken eenvoudig uw boete bij vervroegd aflossen:

Voorbeeld berekening boeterente

Dit is een rekenvoorbeeld. Met bovenstaand formulier wordt op dezelfde wijze uw boeterente berekend.

 • Hypotheeksom: € 100.000,-
 • Einde rentevastperiode: 01-05-2021 (24 maanden)
 • Boetevrij aflospercentage:10%
 • Huidige hypotheekrente klant: 5%
 • Actuele hypotheekrente: 3%

Uitkomst rekenvoorbeeld boeterente

 • Boetevrij aflossen € 100.000,-  -/- 10% = € 90.000,-
 • Het renteverschil is (5% - 3%) 2% per jaar
 • Bij een resterende rentevastperiode van 24 maanden is het renteverschil (2% * 2) 4%.
 • De boete is 4% * € 90.000,- = € 3.600,- en deze wordt contant gemaakt naar de resterende 2 jaar door te rekenen met inflatie van 2% dus € 3600,- /1.02^2 = € 3.460,- boeterente.
Block title
Block content

Methode boeterente berekening

Via deze module kunt u online uw boeterente berekenen met de contante waarde methode. Dit is de methode die de meeste geldverstrekkers gebruiken voor de berekening van de boete bij vervroegd aflossen. Met de contante waarde methode wordt de boeterente berekend als het renteverlies van de geldverstrekker maal de looptijd. Dit is ook de methode die wordt voorgesteld door de nieuwe Europese hypotheekregels (mortgage credit directive) die de boeterente moeten reguleren.

Boeterente berekenen (uitgeschreven)

 Voor de boeterente berekening worden de volgende gegevens uitgevraagd:

 • Oorspronkelijke hypotheeksom
 • Openstaand hypotheeksaldo
 • Het einde van de rentevastperiode
 • Het percentage dat u boetevrij mag aflossen
 • de huidige hypotheekrente
 • de nieuwe hypotheekrente bij de hypotheekverstrekker bij resterende rentevastperiode

Het oorspronkelijke hypotheekbedrag wordt vermenigvuldigd met het boetevrije aflospercentage. De uitkomst wordt afgetrokken van het openstaande hypotheeksaldo. Dit is de hypotheeksom waarover de boeterente wordt berekend.

De boete wordt berekend uit het verschil tussen de huidige hypotheekrente bij de resterende rentevastperiode van de klant en de afgesproken hypotheekrente van de klant.

De boete wordt contant gemaakt met het aantal jaren dat er nog te gaan zijn, want een euro nu is meer waard dan over een aantal jaren.

Boeterente als compensatie

De boeterente is de vergoeding die geldverstrekkers vragen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek. In het hypotheekcontract wordt onder andere een hypotheekrente en een rentevastperiode afgesproken. Door het hypotheekcontract open te breken, bijvoorbeeld door meer af te lossen dan is afgesproken, loopt de geldverstrekker inkomsten mis. Met de boeterente wordt de geldverstrekker gecompenseerd. Lees meer over de boete voor vervroegd aflossen

Boeterente bij oversluiten en rentemiddeling

De meest voorkomende reden om het hypotheekcontract open te breken is een lagere hypotheekrente, bijvoorbeeld door te kiezen voor oversluiten of rentemiddeling. De boeterente is daarbij bepalend of oversluiten of rentemiddeling voordelig zijn. Het rentevoordeel moet immers opwegen tegen de kosten. Daarvan is de boeterente vaak de grootste kostenpost.

Door aan de ene kant de boeterente te berekenen en aan de andere kant het rentevoordeel weet u dus of oversluiten en rentemiddeling voordelig zijn.

Boeterente berekenen