Privacy Statement

In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020.

of bekijk je reeds ingestelde privacy instellingen

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, bijvoorbeeld: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
 • Demografische gegevens, bijvoorbeeld: geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat.
 • Gegevens over uw dienstverband en inkomen.
 • Gegevens over uw huidige of gewenste hypotheek, bijvoorbeeld: woningwaarde, hypotheekvorm en (einde) rentevaste periode.
 • Gegevens over de gewenste opvolging van uw aanvraag of inschrijving.

1.1 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens bij een berekening vergelijking

Bij een berekening of vergelijking op de website worden de persoonsgegevens gebruikt om een resultaat te tonen. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens bij informatieverzoek m.b.t. hypotheek

Bij een informatieverzoek m.b.t. hypotheek vragen we uw persoonsgegevens om de opvolging te laten aansluiten op uw wensen en contact met u op te laten nemen. Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming.

Deze gegevens worden met uw toestemming verzonden naar derden. Bij een niet afgeronde aanvraag slaan we uw gegevens (tijdelijk) op om u de mogelijkheid te bieden om op een later moment de aanvraag af te ronden. Hier wijzen we u via email op.

Persoonsgegevens bij een nieuwsbrief-inschrijving

Voor de inschrijving op de nieuwsbrief hebben we uiteraard uw e-mailadres nodig. Daarnaast vragen we persoonsgegevens om de email te personaliseren en aan te laten sluiten op uw wensen. Deze gegevens worden enkel met uw toestemming opgeslagen.

Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties op het emailbericht, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

Overige doeleinden

 • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude).

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
4.3 Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw email volledig te beantwoorden en af te handelen.

5. Beveiliging van uw gegevens

5.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
5.2 Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

6. Verzoek persoonsgegevens

6.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
6.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
7.2 Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken
7.4 Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

8. reCAPTCHA

Op Hypotheek-Rentetarieven maken we gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google). Dit doen we om de gegevens te beschermen die via onze website verstuurd worden.

Met reCAPTCHA controleren we of berichten en commentaren wel door een persoon verstuurd wordt en niet automatisch door een zogenoemde ‘spam bot’.

Om reCAPTCHA te laten werken is het volgende nodig:

 • Het IP-adres en mogelijk ook andere data worden verwerkt door Google. 
 • Het IP-adres wordt afgekort en anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. 
 • In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. 
 • Google gebruikt deze gegevens om namens Hypotheek-Rentetarieven uw gebruik van reCAPTCHA te evalueren.
 • Het IP-adres dat wordt doorgegeven wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. Hier vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google.

9. Wijzigingen

9.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.9. Hebt u vragen of klachten?

10. Hebt u vragen of klachten?

10.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
10.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Cookies

10.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.    
10.2 Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.
10.3 U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.
10.4 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
10.5 Wij maken gebruik van tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Wij plaatsen deze cookies alleen met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.