Block title
Block content

Algemeen

De voorwaarden in onze disclaimer en privacy beleid zijn van toepassing op deze internetsite. Hypotheek-rentetarieven.nl is een initiatief van iBrains B.V. Wij staan ingeschreven in het Wft-register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12042801. Met www.hypotheek-rentetarieven.nl wil iBrains een breed publiek informeren over hypotheken. Het hoofdkantoor van iBrains is gevestigd in Eindhoven, Frankrijkstraat 128. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 61159743. Wij verzoeken u deze disclaimer en privacy beleid zorgvuldig te lezen. 

iBrains behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleer daarom regelmatig dit privacy beleid voor het privacybeleid van iBrains.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer en privacy Beleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kunt u contact met ons opnemen via:
 
iBrains
Frankrijkstraat 128
5622 AH Eindhoven
 
iBrains bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. 
 

Wet bescherming persoonsgegevens

iBrains staat ingeschreven bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer M1062939. Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het CBP ziet toe op een correcte uitvoering van de Wbp.
 

Verwerking van persoonsgegevens

iBrains zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van uw door iBrains of een door ons aangewezen derde, zal gericht zijn op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen iBrains haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

iBrains selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van iBrains. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan iBrains haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt iBrains ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het IP-adres worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 

Cookie policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ook de websites van iBrains plaatsen cookies. De cookies van onze websites worden gebruikt om deze te optimaliseren. Zo kunnen we onder andere zien hoeveel personen onze websites bezoeken en waar ze op klikken. iBrains gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:
 

Google Analytics cookies

Naam cookies:
__utma, __utmb, __utmc, __utmz
 
Doel cookies: 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt iBrains inzage in het bezoek van onze websiteswebsite. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan iBrains de website beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. iBrains kan niet zien wie (welke pc) de websites bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op deze pagina. Aanvullende informatie over de gebruikersvoorwaarden van Google Analytics vind u hier.
 
Opslagperiode cookies:
  • __utma is een permanente cookie.
  • __utmb is __utmc zijn sessie cookies die maximaal 30 minuten blijven bestaan.
  • __utmz is een permanent cookie die blijft staan voor minimaal 6 maanden.
Liever geen cookies?
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de werkbalk van de browsers.

Gegevens bijwerken of afmelden

Wilt u geen informatie van ons ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Wilt u dat we uw persoonlijke gegevens bijwerken of heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan op de volgende manieren contact met ons op:
 
iBrains
Frankrijkstraat 128
5622 AH Eindhoven