Hypotheekrenteaftrek

Hieronder staat alles over de hypotheekrenteaftrek. Lees wat hypotheekrenteaftrek precies is en hoeveel rente aftrekbaar is. Bekijk hoelang de rent aftrekbaar is en welke voorwaarden de belastingdienst hieraan stelt. Bereken vervolgens jouw hypotheekrenteaftrek of laat ons een uitgebreide berekening voor jouw situatie maken. 

Alle informatie

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Net als de meeste mensen moet je waarschijnlijk een hypotheek afsluiten om een woning te kunnen kopen. In ruil voor deze lening betaalt je de bank hypotheekrente. Deze rente is aftrekbaar van het inkomen waarover je belasting moet betalen. Dit belastingvoordeel noemen we hypotheekrenteaftrek.

Met dit voordeel wordt het eigen woningbezit in Nederland gestimuleerd. Door deze aftrek worden de maandlasten namelijk lager. Daardoor kunnen mensen makkelijker een eigen woning kopen en betalen.

Hoeveel hypotheekrente is aftrekbaar?

De hoogte van jouw inkomen bepaalt hoeveel belasting je moet betalen. De betaalde hypotheekrente wordt aan het einde van het jaar afgetrokken van dit belastbaar inkomen uit werk. Je betaalt door de renteaftrek dus minder belasting.

Je ontvangt jouw inkomen meestal netto. Bij dit nettobedrag heeft de belastingdienst geen rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek. Daarom betaalt je eigenlijk teveel belasting. Bij het invullen van jouw belastingaangifte krijg je daarom aan het einde van het jaar de teveel betaalde belasting terug.

Het is ook mogelijk om het belastingvoordeel van de renteaftrek van te voren uit te laten betalen. Doe hiervoor een verzoek bij de belastingdienst. Met behulp van een voorlopige aanslag kan de belastingdienst het belastingvoordeel berekenen en vervolgens maandelijks als voorschot uitbetalen.

Omdat de regels nogal eens veranderen, is het slim om in gesprek te gaan met een hypotheekadviseur. Die kan je alles vertellen over de hoogte van de hypotheekrenteaftrek. Let op: De komende jaren wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. Lees meer over de gevolgen voor huizenbezitters.

Optimaal profiteren van de lage hypotheekrente?Doe vrijblijvend de check

Hoelang is de hypotheekrente aftrekbaar?

Hypotheekrente is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Dit betekent dat je niet eindeloos kunt profiteren van dit belastingvoordeel. Daarbij maakt het niet uit hoe hoog de rente is die wordt afgetrokken. Tip zie ook de standpunten van de politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek.

De voorwaarden

De belastingdienst heeft een aantal voorwaarden opgesteld. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Dit zijn de voorwaarden op een rij:

  • De woning met hypotheek moet het hoofdverblijf zijn.
  • De hypotheek wordt gebruik voor de aankoop of het onderhoud van de woning.
  • De eventuele overwaarde van een oude woning moet in de nieuwe woning worden gestopt.
  • Na 1 januari 2013 heeft je voor nieuwe hypotheken de keuze uit annuïteiten– of lineaire hypotheek.
  • Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken binnen 30 jaar worden afgelost.
  • Bij het verhogen van jouw hypotheek moet deze ook (deels) worden afgelost binnen een periode van maximaal 30 jaar.

Rekenvoorbeeld (belastbaar inkomen bij hypotheekrenteaftrek)

Om duidelijker te maken welke gevolgen de hypotheekrente heeft op jouw belastbaar inkomen, geven we een rekenvoorbeeld:

Stel je hebt een aflossingsvrije hypotheek van € 250.000,- met een rente van 3%. Je betaalt dan € 7.500,- aan hypotheekrente. Dit bedrag mag je aftrekken van het belastbaar inkomen.

Eerst moet echter het Eigenwoningforfait bij jouw inkomen worden opgeteld. Stel de WOZ-waarde van jouw woning is € 310.000,-. Het eigen woningforfait is dan (€ 310.000,- x 0,65%) € 2.015,-.

Stel je hebt een jaarinkomen van € 50.000,-. Dan tel je hier eerst € 2.015,- eigen woningforfait bij op, om er vervolgens € 7.500,- hypotheekrente vanaf te trekken. Jouw belastbaar inkomen is dankzij de hypotheekrenteaftrek nu € 44.515,- geworden.