Historische hypotheekrente | ontwikkeling & grafieken

Bekijk de historische hypotheekrente. Meer over de hypotheekrente ontwikkeling in overzichtelijke grafieken op basis van historische rente-data.

Hypotheekrente ontwikkeling

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente door de jaren heen? Op deze pagina geven we inzicht in de historische hypotheekrente ontwikkeling. We geven antwoord op de vraag waarom de hypotheekrente, historisch gezien, nog altijd laag is. Ook hebben we een aantal grafieken die de historische renteontwikkeling laten zien, bijvoorbeeld van de 10 jaar vast rente en geldverstrekkers zoals Rabobank en ABN AMRO. Lees meer over:

Wil je liever vooruitkijken: lees dan onze hypotheekrente verwachting voor 2024.

Waarom is de historische hypotheekrente zo laag?

De ontwikkeling van de hypotheekrente wordt voor een groot deel gestuurd door de economie. We komen uit een periode van lage economische groei. Dit werd nog eens versterkt door coronacrisis, waarin de economie praktisch stil viel. De lage inflatie was een belangrijke indicator hiervoor.

In deze periode stimuleerde de Europese Centrale Bank de economie door lenen (en geld uitgeven) aantrekkelijk te maken. Hiervoor werd de beleidsrente laag gehouden. Ook werden maandelijks miljarden in de economie gepompt door leningen van financiële instellingen en bedrijven op te kopen.

Hierdoor bereikte de rente op de geldmarkt en de kapitaalmarkt een historisch laag punt. Beide zijn een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. Banken konden de afgelopen jaren goedkoop aan geld komen om uit te lenen.

Benieuwd naar jouw laagste hypotheekrente?Ontvang vrijblijvend het beste renteaanbod >

Stijging hypotheekrente

Waarom stijgt de hypotheekrente zo snel?

Het zal niemand ontgaan dat we te maken hebben met een hoge inflatie. De prijs voor de dagelijkse boodschappen zegt wat dat betreft genoeg. In plaats van de economie te stimuleren, moet deze juist worden afgekoeld. De ECB doet dit door de beleidsrente te verhogen. Dit is voor het eerst in 11 jaren.Hierdoor is de historische hypotheekrente sinds vorig jaar gestegen. Neem bij voorbeeld de hypotheekrente 10 jaar vast, op het laagste punt was deze 0,98%. Nu betaal je ruim 4%. Toch is de hypotheekrente historisch gezien nog altijd laag. Daarover lees je hieronder meer. Gelukkig is de spaarrente ook gestegen. Zo krijg je bij Bunq nu 2,01% rente op de spaarrekening. Voor deze hoogste spaarrente in Nederland spaar je via een app.

Hypotheekrente ontwikkeling in grafieken

Hoe uitzonderlijk laag de historische hypotheekrente van de afgelopen jaren was, is duidelijk te zien in onderstaande grafieken. Onder invloed van de lage marktrentes is de hypotheekrente zowel voor de korte rentevaste periodes tot 1 jaar vast als de lange rentevaste periodes, bijvoorbeeld 10 jaar vast gedaald. Maar let op de rentestijging de laatste maanden.

Hypotheekrente ontwikkeling variabel (grafiek)

De ontwikkeling van de variabele hypotheekrente op basis van historische hypotheekrentedata:

Hypotheekrente ontwikkeling grafiek variabel

De historie van de variabele hypotheekrente laat in de grafiek een sterke daling zien na 2012. Dit komt overeen met de historische ‘refi-rentes’ van de Europese Centrale Bank. Met deze herfinancieringsrente bepaalt de ECB het tarief dat banken betalen om geld te lenen bij de centrale bank. Inmiddels heeft de centrale bank al een aantal keren de beleidsrente verhoogd. Dit is terug te zien zijn in de ontwikkeling van de variabele rente.

Hypotheekrente ontwikkeling 10 jaar vast (grafiek)

De ontwikkeling van de hypotheekrente 10 jaar vast op basis van historische rentedata:

Hypotheekrente ontwikkeling grafiek variabel

De historische hypotheekrente 10 jaar vast volgt de lijn van bovenstaande grafiek, maar toch net even anders. Dit komt omdat lange rentevaste periodes vooral worden beïnvloed door de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Dit tarief wordt bepaald door vraag en aanbod naar langlopende vermogensproducten. Oftewel, meer door de markt gestuurd dan door de centrale bank.

Beleggers kijken hierbij meer naar wat de inflatie doet, dan of de ECB de beleidsrente verhoogd. Hierdoor is de lange hypotheekrente al een tijdje stabiel, terwijl de centrale bank de beleidsrente blijft verhogen. Kennelijk hebben beleggers er vertrouwen in dat het de ECB lukt om de inflatie te beteugelen.

Historische hypotheekrente van geldverstrekkers

Kijken we naar de historische rentestanden bij de verschillende geldverstrekkers, dan zien we dat deze grotendeels meebewegen met de markt. Door naar de verschillen te analyseren, kun je echter zien hoe zij de concurrentie aangaan. We vergelijken de historie van laagste hypotheekrentes van ABN AMRO, Rabobank en ING:

Historische hypotheekrente ABN AMRO

Hieronder zie je de historische hypotheekrente van ABN AMRO. Daarin valt op dat de bank wat vaker de hypotheekrente aanpast dan de andere grootbanken. Kortom, ABN zeilt wat scherper aan de wind. De variabele rente van de bank is vaak lager dan de concurrentie.

 Historie hypotheekrente ABN AMRO - 10 jaar vast
Bron: Hypotheek-Rentetarieven

Historische hypotheekrente Rabobank

Kijken we naar de historische hypotheekrente van Rabobank, dan zie je dat de bank sterk inzet op de 10 jaar rente. Het Rabo-tarief is de laatste jaren structureel lager dan bij de concurrentie.

Historie hypotheekrente Rabobank - 10 jaar vast
Bron: Hypotheek-Rentetarieven

Historische hypotheekrente ING

De historische hypotheekrente van ING ligt over het algemeen wat hoger dan de andere grootbanken.

Historie hypotheekrente ING - 10 jaar vast
Bron: Hypotheek-Rentetarieven

Benieuwd welke bank voor je de laagste hypotheekrente heeft?Ontvang vrijblijvend het beste renteaanbod >

Hypotheekrente verwachting historie