Generatiehypotheek

Met een generatiehypotheek kunnen ouders of grootouders hun (klein)kind helpen met de aankoop van een woning. Ontdek wat mogelijk is.

Met name starters hebben het lastig op de woningmarkt. Ze staan aan het begin van hun carrière, vaak met een beperkt salaris, weinig spaargeld en misschien wel een flexibel contract. Een woning kopen in deze tijd, is dan niet vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd willen veel ouders en grootouders hun (klein)kind graag vooruit helpen. Een generatiehypotheek biedt dan uitkomst. Lees meer over:

Wat is een generatiehypotheek?

Wat is een generatiehypotheek?

Met een generatiehypotheek kunnen ouders en grootouders hun (klein)kind helpen bij het kopen van een woning. Dit doen ze door mee te tekenen voor de hypotheek. Dit kan zijn voor de volledige hypotheeksom of het deel van de hypotheek dat het kind, op basis van de hypotheeknormen, nog niet zelfstandig kan dragen.

Bij een generatiehypotheek is het kind volledig verantwoordelijk voor het betalen van de maandlasten. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, dan wordt van de (groot)ouders verwacht dat ze meebetalen. Ze staan als het ware garant voor de hypotheek.

Het is de bedoeling dat het kind op een gegeven moment de hypotheek volledig zelf kan dragen. Hiervoor moet het inkomen voldoende zijn gestegen. De hypotheek wordt dan alleen op naam van het kind gezet.

generatiehypotheek

Kan ik een generatiehypotheek afsluiten?

Om een generatiehypotheek af te sluiten, wordt het inkomen van het kind én de (groot)ouders getoetst. Dit om zeker te weten dat ze de lasten voor de hypotheek waarvoor ze tekenen ook kunnen dragen. De eerste vereiste is dan ook dat het inkomen voldoende hoog is.

Op een gegeven moment moet het kind de volledige hypotheek zelf kunnen dragen. Het moet dus aannemelijk zijn dat het inkomen voldoende stijgt om op termijn de volledige hypotheek om naam te krijgen, vaak binnen 10 jaar. Dit is de tweede vereiste voor een generatiehypotheek.

Hypotheekrente generatiehypotheek

Met een generatiehypotheek sluit je in principe een reguliere hypotheek, maar tekenen de (groot)ouders mee. De actuele hypotheekrente van de geldverstrekker wordt daarom als basis gebruikt. Wel kan een renteopslag worden gerekend omdat meer geleend wordt dan de hypotheeknormen.

Mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek, zoals de hypotheeksom binnen 30 jaar minimaal annuïtair aflossen, is de rente van een generatiehypotheek fiscaal aftrekbaar voor het kind.

Let op: bij maar een beperkt aantal geldverstrekkers kunnen (groot)ouders meetekenen/ garant staan. Dit zijn momenteel ASN, Attens, BLG Wonen, Obvion, Regiobank en SNS. Allemaal hebben ze een andere rente en voorwaarden. Vergelijk alle geldverstrekkers voor jouw best keuze.

Hoeveel kan ik lenen met een generatiehypotheek?

Bij het afsluiten van een generatiehypotheek moet het kind minimaal 75% van de hypotheek zelf kunnen dragen. Hoeveel je uiteindelijk is dus voor een groot deel afhankelijk van de maximale hypotheek van het kind. De overige 25% moet passen op het inkomen van de (groot)ouders.

Rekenvoorbeeld generatiehypotheek

Stel het kind heeft een bruto jaarinkomen van €36.000,- en de partner €25.000,-. Dan zouden ze met de laagste 10 jaar vast rente van 3,45%, maximaal €273.400,- aan hypotheek kunnen krijgen. Ze hebben echter een woning op het oog van €350.000,-. Dan kan een generatiehypotheek uitkomst bieden. Ervan uitgaande dat de (groot)ouders die meetekenen voldoende inkomen hebben, kan de leencapaciteit worden opgerekt tot maximaal €364.500,-*.

* De maximale hypotheek kan per situatie verschillen. Lees ook deze tips voor starters waardoor een koopwoning tóch haalbaar wordt.

Voordelen generatiehypotheek

  • Meer hypotheek, waardoor de koopwoning tóch haalbaar is.
  • (groot)ouders hebben geen vermogen nodig om hun (klein)kind te helpen.
  • Het kind blijft verantwoordelijk voor de volledige maandlast van de hypotheek.

Nadelen generatiehypotheek

  • Niet alle geldverstrekkers bieden een generatiehypotheek aan.
  • Door meer te lenen wordt een groter risico aangegaan, zowel door het kind als de (groot)ouders.
  • Een generatiehypotheek kan niet worden gecombineerd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Het kind en de (groot)ouders zijn via de hypotheek gebonden aan elkaar. Dit kan problemen geven bij een onverhoopte familieruzie*.

* We raden aan om alle afspraken rondom de generatiehypotheek goed vast te leggen.

Past een generatiehypotheek bij jou? Ouders en grootouders hebben diverse mogelijkheden hun (klein)kind te helpen, bijvoorbeeld met een schenking of een familiehypotheek. Laat je vrijblijvend informeren over de beste optie voor jou.