Block title
Block content

Wat is een eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is de fiscale bijtelling bij het inkomen vanwege het bezit van een eigen woning. Vroeger werd deze bijtelling de huurwaardeforfait genoemd. Voor de bijtelling hoe hoger de woningforfait, hoe hoger de belasting.

Hoogte eigenwoningforfait

De hoogte van het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning zoals die door de overheid wordt vastgesteld. De hoogte van deze waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald en wordt vermeld in de WOZ-beschikking. U kunt het eigenwoningforfait zelf berekenen aan de hand van de volgende rekensom en tabel:

Eigenwoningforfait = WOZ-waarde x Eigenwoningforfait percentage*

*Eigenwoningforfait percentage
WOZ-waarde Eigenwoningforfait percentage
€ 0,- tot € 12.500,-  0,00%
€ 12.500,- tot € 25.000,-  0,20%
€ 25.000,- tot € 50.000,-  0,30%
€ 50.000,- tot € 75.000,-  0,40%
€ 75.000,- tot € 1.020.000,-  0,55%


Tip: Een lagere WOZ-waarde kan uw eigenwoningforfait (en dus uw belasting) flink verlagen. Controleer daarom altijd of de overheid uw WOZ-waarde juist berekend heeft.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: