Eigenwoningforfait

Wat is een eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is de fiscale bijtelling bij het inkomen vanwege het bezit van een eigen woning. Vroeger werd deze bijtelling de huurwaardeforfait genoemd. Voor de bijtelling geldt, hoe hoger de waarde van de woning, hoe hoger de belasting.

Hoogte eigenwoningforfait

De hoogte van het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning zoals die door de overheid wordt vastgesteld. De hoogte van deze waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald en wordt vermeld in de WOZ-beschikking. Je kunt het eigenwoningforfait zelf berekenen aan de hand van de volgende rekensom en tabel:

Eigenwoningforfait = WOZ-waarde x Eigenwoningforfait percentage*

WOZ-waardeEigenwoningforfait percentage
€ 0,- tot € 12.500,- 0,00%
€ 12.500,- tot € 25.000,- 0,20%
€ 25.000,- tot € 50.000,- 0,30%
€ 50.000,- tot € 75.000,- 0,40%
€ 75.000,- tot € 1.110.000,- 0,5%
€ 1.110.000,- en hoger€ 5.550,- + 2,35% van de waarde
boven € 1.110.000,-
Betreft percentages eigenwoning forfait Belastingdienst over het jaar 2021

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt een woning met een WOZ waarde van €500.00,-. Het eigen woning forfait bedraagt dan €2.500,- en wordt bijgeteld bij jouw belastbaar inkomen.

Tip: Een lagere WOZ-waarde kan jouw eigenwoningforfait (en dus jouw belasting) flink verlagen. Controleer daarom altijd of de overheid jouw WOZ-waarde juist berekend heeft. Ben je het oneens, maak dan gratis bezwaar.

Gerelateerde begrippen:
Belastingaftrek
WOZ-waarde

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.