Netto werkelijke rente

Wat is de netto werkelijke rente?

De Netto Werkelijke Rente is het bedrag van de werkelijke kosten van een hypotheek.

De Netto Werkelijke Rente houdt rekening met de maandlasten. Ook gaat deze rente ervan uit dat je gedurende de looptijd van de hypotheek bij dezelfde hypotheekaanbieder blijft en dat de renteverschillen tussen de hypotheekverstrekkers niet wijzigen. Dat maakt de Netto Werkelijke Rente een goed uitgangspunt voor een hypotheekvergelijking.

Berekening netto werkelijke rente

De berekening van de Netto Werkelijke Rente gebeurt door de nominale rente te nemen en rekening te houden met de volgende hypotheekkosten

  • Het tijdstip van betalingen 
  • Eventuele afsluitkosten
  • Aantal betalingen per jaar
  • Afsluitprovisie
  • Verzekeringspremies
  • Uitkeringsrechten van de verzekeringen
  • Fiscale aspecten
  • Belastingteruggave
  • Premie overlijdensrisicoverzekering

Baten en lasten worden dus van elkaar afgetrokken, tot men komt tot de som die je werkelijk per periode aan jouw hypotheek kwijt bent.

Ook fiscale aspecten worden met de Netto Werkelijke Rente meeberekend. Indien je de hypotheekrente van de belasting af kunt trekken, beïnvloedt dat de Netto Werkelijke Rente.

Met een hypotheekvergelijking van Hypotheek-rentetarieven.nl ben je verzekerd van de laagste hypotheekrente en de beste voorwaarden.

Gerelateerde begrippen:
Afsluitprovisie
Basisrente
Looptijd hypotheek
Maandlast netto
Afsluitkosten

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.