Block title
Block content

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is de belasting die geheven wordt bij de overdracht van een bestaande woning. Bij bestaande bouw bedraagt op dit moment de overdrachtsbelasting 2 procent van de koopsom (verminderd met de waarde van eventueel overgenomen roerende zaken) en wordt betaald door de koper. Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen wordt er geen overdrachtsbelasting geheven.

Overdrachtsbelasting verlaagd

De overdrachtsbelasting is definitief 2%. Dit percentage was in eerste instantie tijdelijk verlaagd van 6% naar 2% om de woningmarkt te stimuleren.

De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft invloed op de totale hypotheeksom en daarmee de rente die u betaalt. Zie het onderstaande rekenvoorbeeld:

  • Hypotheeksom bij 6% overdrachtsbelasting: € 272.300,-
  • Hypotheeksom bij 2% overdrachtsbelasting: € 262.300,-
  • Rente per maand bij 6 procent overdrachtsbelasting: € 773,-
  • Rente per maand bij 2 procent overdrachtsbelasting: € 748,-

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: