Block title
Block content

Wat is stabielrente?

De stabielrente is een variant op de variabele rente. De stabielrente is het verschil markeert tussen creditrente en debetrente. Synoniemen voor de stabielrente zijn: bandbreedterente, balansrente, limietrente, bufferrente, rente select, varivast, riantrente en renteriant.

Voordelen stabielrente

Bij de stabielrente staat de rente tot op zekere hoogte vast. De stabielrente is een vaste rente met over het algemeen een bovenmarge en een ondermarge (bandbreedte) van een rentepercentage dat contractueel is vastgelegd. De verhoging of verlaging van de stabielrente is de grootte van het verschil tussen de marktrente en de boven/ondermarge.

De stabielrente biedt u dus een stabiele rente tot de rente verder stijgt of daalt dan een vooraf afgesproken marge. Pas wanneer de rente onder of boven deze marge gaat, zal de rente dalen of stijgen.

Rekenvoorbeeld:

Het afgesproken rentepercentage is 7,5%, de bandbreedte is 1%. Stijgt of daalt de hypotheekrente minder dan 1% dan gebeurt er niets. Stijgt de hypotheekrente bijvoorbeeld met 3% dan stijgt uw rente met 2% (3% minus de bandbreedte van 1%). Ditzelfde gebeurt ook bij rentedalingen.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: