Block title
Block content

Wat is een voorlopig koopcontract?

Het voorlopige koopcontract is niet zo vrijblijvend als de naam doet vermoeden. Wanneer u het voorlopig koopcontract tekent is de koop wel degelijk definitief, echter het contract is niet bestemd om als transportakte te worden ingeschreven.

Afspraken voorlopig koopcontract

De belangrijkste afspraken uit in een voorlopig koopcontract zijn: 

Voorlopig koopcontract ontbinden

Het voorlopig koopcontract is in principe bindend.

Twee uitzonderingen maken het mogelijk om van de koop af te zien. De koper heeft drie dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan de koper zonder opgaaf van redenen afzien van de koop van de woning. Ook de koper zich beroepen op de ontbindende voorwaarden die zijn overeen gekomen in het contract. Het ontbinden van het voorlopig koopcontract kost meestal 10% van de koopsom. 

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: