Woekerpolis

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering. Dit soort verzekeringen is afgesloten om vermogen op te bouwen. Meestal is dat voor een bepaald doel, zoals een aanvullend pensioen, studie van de kinderen of het aflossen van een hypotheek.

De opbrengsten van een beleggingsverzekering hangen af van twee zaken:

 • Het rendement (de opbrengsten) van de beleggingen;
 • De kosten die worden ingehouden.

De kosten die worden ingehouden, werden in het verleden door de verzekeraars verborgen gehouden. Hierdoor wist de verzekerde niet precies welke kosten en hoeveel kosten er werden ingehouden. Tegenwoordig is er meer openheid over de kosten. Het is inmiddels duidelijk dat de verzekeringen nooit zullen opleveren wat er van verwacht werd. Naast de ingehouden kosten, valt ook het rendement van de beleggingen tegen. Dalende beurskoersen zorgen voor lagere rendementen.

In Nederland zijn ongeveer 6,5 miljoen beleggingsproducten uitgegeven. Door de stijgende beurskoersen en rendementen in die tijd, waren beleggingsproducten aantrekkelijk. Hierdoor vielen de ingehouden kosten weg tegen de extra rendementen. Met de dalende beurskoersen en rendementen kwamen de ingehouden kosten duidelijker naar voren.
In 2006 kwamen de problemen van de beleggingspolissen aan het licht door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Trosprogramma Radar besteedde aandacht aan het onderwerp en hiermee ontstond de zogenaamde woekerpolisaffaire.

Een overzicht van de beleggingsproducten, die mogelijk een woekerpolis zijn, kunt u vinden op de site van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Oplossingen

De mogelijkheden met een woekerpolis zijn als volgt:

 • Ongewijzigd voortzetten
 • Polis premievrij maken
 • Polis afkopen
 • Woekerpolis oversluiten

Ongewijzigd voortzetten polis

In de eerste plaats kunt u de polis gewoon ongewijzigd voortzetten. U ontvangt dan van uw verzekeraar een compensatie voor een deel van de ingehouden kosten. U ontvangt deze compensatie pas op de einddatum van uw verzekering. De verzekering blijft gewoon doorlopen en op de einddatum keert uw verzekeraar het bij elkaar belegde bedrag uit. Dit bedrag zal meestal lager zijn dan waar u op had gehoopt toen u de polis afsloot.

Polis premievrij maken

De tweede mogelijkheid is de polis premievrij maken. U stopt dan met het betalen van premies. U ontvangt eveneens een compensatie van de verzekeraar op de einddatum. De oorspronkelijke einddatum van uw polis blijft zoals die is.

Polis afkopen

De derde mogelijkheid is afkopen. U beëindigt de verzekering en verzoekt uw verzekeraar om de afkoopwaarde van de polis op uw lopende rekening te storten. U moet in dat geval ook vragen om directe uitkering van de compensatie waar u recht op hebt. Deze mogelijkheid is gebonden aan een aantal fiscale grenzen en voorwaarden. Hierover leest u meer bij het thema fiscale voorwaarden.

Woekerpolis oversluiten

De laatste mogelijkheid die u hebt, is het oversluiten van de woekerpolis. U kiest dan een nieuw product dat zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en doelen en bij de risico’s die u wilt lopen. Vervolgens vraagt u dit nieuwe product aan en u geeft de verzekeraar van uw woekerpolis de opdracht om de waarde van de verzekering inclusief de compensatie over te maken naar uw nieuwe product. De bedoeling van het oversluiten naar een nieuw product is dat u lagere kosten gaat betalen dan wanneer u bij uw huidige verzekering blijft. Het gevolg hiervan is dat u op de einddatum meer overhoudt. Op deze site treft u een aantal door ons geselecteerde producten aan die (veel) lagere kosten hebben dan de woekerpolissen.

Ook bij het oversluiten geldt een aantal fiscale regels en grenzen. Verdiep u goed in alle mogelijkheden, voordat u iets verandert. Eenmaal gemaakte keuzes kunnen niet meer teruggedraaid worden. In geval van twijfel, adviseren wij u dringend om een afspraak te maken met een van onze specialisten.

Fiscale voorwaarden

Onderstaand ziet u een voorbeeld van de fiscale voorwaarden voor oversluiten van Delta Lloyd. De regelingen van de overige verzekeringsmaatschappijen zijn vergelijkbaar.

Lijfrente

Klant verzoekt op anwoordformulier Belast/onbelastWijze van uitkeren
Verzoek tot inbreng tegemoetkoming in ingegane lijfrente Delta Lloyd Niet uitvoerbaar 
Overmaken naar andere maatschappij of nieuwe verzekering bij Delta LloydOvereenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK) van toepassingOnbelastOnbelast uitkeren
Eigen rekeningPre brede herwaardering:- Koopsom tot 1-1-1992- Premie tot 16-10-1990Progressief belastBelast uitkeren
 Overig: > € 4146,-Belast 52%Belast uitkeren
 Overig: < € 4146,-Progressief belastBelast uitkeren

Kapitaalverzekering

Klant verzoekt op anwoordformulier  Belast/onbelastWijze van uitkeren
Ongeacht keuze eigen rekening of andere maatschappijIngegaan voor 2001Boven vrijstelling > interestbestanddeel (IB) bepalenBelast IB (alleen over (deel) TGK)Onbelast uitkeren
  Onder vrijstellingOnbelastOnbelast uitkeren
 Ingegaan na 2001 OnbelastOnbelast uitkeren

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Klant verzoekt op anwoordformulier Belast/onbelastWijze van uitkeren
Ongeacht keuze eigen rekening of andere maatschappijVrijstelling uitkering + lening helemaal afgelostOnbelastOnbelast uitkeren
 Vrijstelling uitkering + openstaande schuld bij leningOnbelastOnbelast uitkeren
 Uitkering niet vrijgesteldBelast IB (alleen over (deel) TGK)Onbelast uitkeren
Overdracht naar andere maatschappij ter voortzetting OnbelastOnbelast uitkeren

Een kapitaalverzekering voor het aflossen van de eigenwoningschuld moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aangemerkt te kunnen worden als kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Zodra aan de voorwaarden is voldaan, valt de KEW in box 1.

Als de verzekering aan het einde van de looptijd uitgekeerd wordt, hebt u recht op een vrijstelling als u de uitkering gebruikt voor het aflossen van uw eigenwoningschuld. U hoeft in dat geval geen belasting te betalen over de rente die de kapitaalverzekering oplevert.

Het bedrag voor vrijstelling is niet hoger dan de eigenwoningschuld en niet hoger dan € 150.500 in 2010. Partners mogen de vrijstellingen bij elkaar optellen. Beide moeten dan echter wel begunstigde zijn van de verzekering en dus beide recht hebben op een deel van de uitkering. Het maximum bedrag voor vrijstelling is € 295.000. De vrijstelling geldt voor uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en eventuele spaarrekening eigen woning (SEW) samen. Als uw verzekering niet aan de voorwaarden voldoet, valt deze in box 3.

De voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst .

Gouden handdruk

Klant verzoekt op anwoordformulier Belast/onbelastWijze van uitkeren
Eigen rekening Progressief belastBelast uitkeren
Andere maatschappijWel OSKOnbelastOnbelast uitkeren
 Geen OSK of op andere wijze geïnformeerdOnbelastBelast uitkeren

Woekerpolis oversluiten

U kunt ervoor kiezen om zelf uw woekerpolis over te sluiten. U kunt er echter ook voor kiezen om een van onze adviseurs in te schakelen. Het oversluiten van uw woekerpolis door onze adviseur kost u eenmalig 450 euro (inclusief een adviesgesprek). Daar kunnen nog kosten bijkomen, bijvoorbeeld voor het overzetten van een verpanding i.v.m. uw hypotheek. Mocht u alleen een adviesgesprek wensen, dan brengen wij daarvoor 175 euro in rekening. Het totale kostenoverzicht kunt u hier vinden.

Wij adviseren u om voor de zekerheid een adviesgesprek met een adviseur aan te vragen.

Compensatieregeling Woekerpolis

Een aantal grote verzekeraars heeft een akkoord gesloten met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolisclaim. Op het rendement van uw polis mag een bepaald percentage aan kosten in mindering gebracht mag worden. Is de inleg lager dan € 1.200 per jaar, dan mag er maximaal 2,85% ingehouden worden. Is uw inleg hoger dan € 1.200 per jaar, dan mogen de kosten 2,45% per jaar zijn.

Verzekeraars berekenen verschillende kosten:

 • administratiekosten
 • aan-/verkoopkosten
 • beheerkosten voor de beleggingsfondsen
 • poliskosten
 • kostenopslag voor de overlijdensrisicoverzekering

Om orde te scheppen in het geheel zijn de bovengenoemde percentages afgesproken.

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Overwaarde

Uw mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken uw laagste hypotheekrente.