WOZ-waarde

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De wet WOZ zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor een woning gebruiken bij het heffen van belastingen. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. De volgende overheden gebruiken deze waarde van uw woning voor het vaststellen van de belasting:

  • Gemeente (onroerendezaakbelasting).
  • Belastingdienst (o.a. Eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting).
  • Waterschap (watersysteemheffing).

Waarde in WOZ-beschikking

Huiseigenaren krijgen aan het begin van elk jaar (januari of februari) een WOZ-beschikking. Hiermee wordt u geïnformeerd over de WOZ-waarde. Deze waarde is gelijk aan de waarde die uw woning zou hebben opgebracht wanneer deze op 1 januari van het vorige jaar verkocht zou zijn. Dus in uw WOZ-beschikking van 2021 wordt de waarde vastgesteld aan de hand van de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari 2020.

WOZ-waarde verlagen

Omdat verschillende overheden hun belasting op de WOZ-waarde baseren, is het belangrijk dat u controleert of deze waarde klopt. Door een lagere waarde kunt u uw belasting verlagen. Een hogere WOZ-waarde is weer interessant als u de woning gaat verkopen. Dit zijn argumenten voor een lagere (of hogere) WOZ-waarde.

Gratis WOZ-bezwaar

Een WOZ-bezwaar is in veel gevallen gratis. Als een bezwaar wordt goedgekeurd neemt de gemeente namelijk de kosten op zich. Dit is ook de reden dat er diverse bureau’s zijn die u helpen met het WOZ-bezwaar. Zo geeft WOZ-Consultants aan dat 85% van de bezwaren die zij doen succesvol zijn.

WOZ-waarde bij hypotheek

De WOZ-waarde van uw woning is ook belangrijk bij een hypotheekaanvraag. De geldverstrekker wil namelijk weten of de verhouding tussen de woningwaarde en de hypotheek binnen de actuele hypotheeknormen past. Bij een aantal geldverstrekkers is het mogelijk om een hypotheek te sluiten op basis van de waarde in de WOZ-beschikking. U hoeft de woning dan niet te laten taxateren.

Als de WOZ-waarde voor uw hypotheek wordt gebruikt is het interessant als deze hoog is. Ook hiervoor kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente.

WOZ-waarde en woningwaarde

Voor de huizenbezitter is het vooral van belang dat de WOZ-waarde overeenkomt met de werkelijke woningwaarde. Een lagere waarde kan nu een belastingvoordeel opleveren, als u de hypotheek gaat oversluiten of verhogen is dit nadelig.

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde openbaar. Via de website www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning maar ook in uw eigen straat bekijken.

Gerelateerde begrippen:
Maandlast netto
Eigenwoningforfait

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Overwaarde

Uw mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken uw laagste hypotheekrente.