WOZ-waarde

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De wet WOZ zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor een woning gebruiken bij het heffen van belastingen. De WOZ-waarde is de waarde van jouw woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. De volgende overheden gebruiken deze waarde van jouw woning voor het vaststellen van de belasting:

  • Gemeente (onroerendezaakbelasting).
  • Belastingdienst (o.a. Eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting).
  • Waterschap (watersysteemheffing).

Waarde in WOZ-beschikking

Huiseigenaren krijgen aan het begin van elk jaar (januari of februari) een WOZ-beschikking. Hiermee word je geïnformeerd over de WOZ-waarde. Deze waarde is gelijk aan de waarde die jouw woning zou hebben opgebracht wanneer deze op 1 januari van het vorige jaar verkocht zou zijn. Dus in jouw WOZ-beschikking van 2021 wordt de waarde vastgesteld aan de hand van de verkoopwaarde van jouw woning op 1 januari 2020.

WOZ-waarde verlagen

Omdat verschillende overheden hun belasting op de WOZ-waarde baseren, is het belangrijk dat je controleert of deze waarde klopt. Door een lagere waarde kan je jouw belasting verlagen. Een hogere WOZ-waarde is weer interessant als je de woning gaat verkopen. Dit zijn argumenten voor een lagere (of hogere) WOZ-waarde.

Gratis WOZ-bezwaar

Een WOZ-bezwaar is in veel gevallen gratis. Als een bezwaar wordt goedgekeurd neemt de gemeente namelijk de kosten op zich. Dit is ook de reden dat er diverse bureau’s zijn die je helpen met het WOZ-bezwaar. Zo geeft WOZ-Consultants aan dat 85% van de bezwaren die zij doen succesvol zijn.

WOZ-waarde bij hypotheek

De WOZ-waarde van jouw woning is ook belangrijk bij een hypotheekaanvraag. De geldverstrekker wil namelijk weten of de verhouding tussen de woningwaarde en de hypotheek binnen de actuele hypotheeknormen past. Bij een aantal geldverstrekkers is het mogelijk om een hypotheek te sluiten op basis van de waarde in de WOZ-beschikking. Je hoeft de woning dan niet te laten taxateren.

Als de WOZ-waarde voor jouw hypotheek wordt gebruikt is het interessant als deze hoog is. Ook hiervoor kan je een bezwaar indienen bij de gemeente.

WOZ-waarde en woningwaarde

Voor de huizenbezitter is het vooral van belang dat de WOZ-waarde overeenkomt met de werkelijke woningwaarde. Een lagere waarde kan nu een belastingvoordeel opleveren, als je de hypotheek gaat oversluiten of verhogen is dit nadelig.

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde openbaar. Via de website www.wozwaardeloket.nl kan je de WOZ-waarde van jouw woning maar ook in jouw eigen straat bekijken.

Gerelateerde begrippen:
Maandlast netto
Eigenwoningforfait

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.