Daling Hypotheekrente ING

Lees ook de actuele hypotheekrenteverwachting

Koppeling Euribor

De variabele rente die in rekening wordt gebracht aan klanten is rechtstreeks gekoppeld aan het Euribor tarief. Dit tarief wordt gebruikt door banken als indicatie voor de rente, waarvoor banken bij andere banken lenen. Doordat dit rentepercentage in de afgelopen tijd sterk is gedaald, is ook de rente voor de variabele hypotheek bij de ING gedaald.

Renteopslag

De ING gebruikt voor de vaststelling van de variabele rente gebruik van de 1 maands Euribor op de 15de van de maand, dit vermeerderd met een opslag van 1% betekent het percentage voor de komende maand. Doordat de Euribor gedaald is naar 1,99% heeft dit een gunstig effect op de tarieven van de variabele hypotheek bij de ING. Een half jaar geleden bedroeg de rente nog 5,2%.

Korting lage executiewaarde

Sommige klanten van ING bank profiteren zelfs van een opslagpercentage van 0,80%, bij een hypotheek die 75% of minder bedraagt dan de executiewaarde. Voor deze klanten houdt deze daling in dat de rente voor hen slechts 1,79% is, dit terwijl de variabele rente voor november nog op 6% was gesteld.

Voorlopige teruggave

Doordat er een vermindering optreedt in de rentelasten van de hypotheken is het voor deze klanten van belang dat zij deze wijziging doorgeven bij de Belastingdienst, zodat ze op deze manier een forse naheffing van de belasting uitsluiten. De voorlopige teruggave zal moet worden teruggebracht van EUR 300,- naar EUR 100,-.

Andere berekeningsmethode nadelig

Omdat banken beweren dat de kosten van de hypotheek niet meer in verhouding staan met het lage tarief van Euribor, zijn veel banken overgestapt naar een andere berekeningsmethode. Door deze andere berekeningsmethode zal de rente minder schommelen, met als nadeel dat de klant minder profiteert van rentedalingen. Deze wijziging in berekeningen van banken is opmerkelijk omdat op dit moment het tarief zich juist gunstig ontwikkeld voor de klanten. Mede hierom is het van belang dat de banken transparantie bieden in de berekeningsmethodes van hun rente, een goede reden om hier extra aandacht aan te besteden bij de aanvraag van een hypotheek offerte.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.