Banken vragen steviger door bij hypotheekaanvraag

Flexwerkers, ZZP-ers, maar ook werknemers worden steviger bevraagd als gevolg van de coronacrisis. Lees welke extra vragen banken kunnen stellen bij een hypotheekaanvraag.

Extra vragen over het toekomstige inkomen

Als gevolg van de coronacrisis willen geldverstrekkers meer zekerheid over de betaalbaarheid van de hypotheek. Bij een hypotheekaanvraag worden daarom extra vragen gesteld over het toekomstige inkomen. Welke vragen worden gesteld verschilt momenteel per geldverstrekker.

Om willekeur te voorkomen pleit NHG voor uniformiteit bij de coronavragenlijst bij een hypotheekaanvraag. Daarin staan de volgende vragen:

Tip: een stevige onderbouwing door een hypotheekadviseur vergroot de kansen voor uw hypotheekaanvraag.

 • Verwacht de aanvrager dat het huidige inkomen conform de werkgeversverklaring de komende twaalf maanden negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis?

  • Mogelijke negatieve gevolgen kunnen zijn een loonoffer, (gedeeltelijke) werkloosheid en het (deels) wegvallen van: werkuren, overwerk, onregelmatigheidstoeslag, provisie, vakantiegeld.
 • Op welke wijze is er bij het opgegeven inkomen rekening gehouden met het mogelijk verlaagde inkomen?

  • Hierbij moet worden aangetoond dat met een lager inkomen de hypotheek nog altijd passend is.
 • Zijn er nog aanvullende argumenten op basis waarvan de adviseur en de klant tot de conclusie komen dat deze aanvraag rekening houdend met de coronacrisis verantwoord is?

  • Mogelijke antwoorden kunnen zijn het hebben van financiële reserves of lagere maandlasten die gerealiseerd worden met de hypotheekaanvraag.

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Start vrijblijvend een hypotheekberekening >>>

ING gaat nog een stapje verder en vraagt om aparte ‘coronaverklaring’. Daarin moet de werkgever onder andere aangeven of er ‘voornemens zijn het dienstverband binnenkort te beëindigen’. En of er bij ‘gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst bij beëindiging daarvan opgevolgd wordt door een nieuwe arbeidsovereenkomst’.

Flexwerkers en ZZP’ers komen moeilijker aan een hypotheek

Uit een rondgang van het AD blijkt dat flexwerkers en ZZP’ers momenteel moeilijker aan een hypotheek komen. Maar ook werknemers in vast dienstverband in de hardst getroffen sectoren (culturele sector, horeca, toeristenbranche) ervaren moeite bij een hypotheekaanvraag.

Dit heeft overigens niet altijd te maken met strengere hypotheekeisen. De uitgebreide coronavragenlijst kan ook werknemers uit de getroffen sectoren afschrikken. Ze worden er namelijk expliciet op gewezen dat de coronacrisis invloed kan hebben hun inkomen.

Hypotheekeisen grotendeels gelijk aan voor de cororonacrisis

Van strengere acceptatiecriteria op grote schaal is vooralsnog geen sprake. Uit eigen onderzoek blijkt dat naast een vragenlijst, de volgende aanscherpingen inmiddels branchebreed worden toegepast:

 • Inkomensdocumenten van klanten mogen niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • De Inkomensbepaling Loondienst (IBL) bij een flexibel dienstverband wordt niet meer geaccepteerd.

De hypotheekeisen zijn dus grotendeels gelijk aan voor de coronacrisis. Het is overigens niet uitgesloten dat geldverstrekkers hun acceptatiecriteria alsnog gaan aanscherpen. Uit een enquête van de Nederlandsche Bank, blijkt dat banken verwachten in het derde kwartaal strenger te worden bij een hypotheekaanvraag.

Zo kunt u anticiperen op mogelijk strengere acceptatienormen:

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.