Waarom en wanneer stijgt en daalt de hypotheekrente

Overheid leent geld

Overheden lenen geld van andere overheden die op een bepaald moment geld minder hard nodig hebben. China is één van de grote geldschieters van dit moment. De uitlenende overheid ontvangt, in ruil voor het uitgeleende geld, rente. Voor de lenende overheid is dit een flinke kostenpost. Immers: het betaalde geld is geen investering in bijvoorbeeld de veiligheid of het onderwijs van een land. Het is simpelweg rente voor een lening. Dit is één van de redenen dat een te groot begrotingstekort altijd onderwerp is van politieke discussies.

Kapitaalmarktrente

De rente waartegen overheden geld lenen, kan worden gezien als de kapitaalmarktrente. Als de vraag naar geld groot is, dan stijgt deze rente. Is de vraag naar geld klein, dan daalt deze rente. Op dit moment geven vele overheden garanties af aan de auto-industrie, banken of andere noodlijdende financiële bedrijven. Zo nu en dan moet één van deze garanties te gelde worden gemaakt. De garantie is dus geen garantie meer maar een daadwerkelijke financiële injectie. De internationale vraag naar geld wordt op dat moment groter. Deze situatie is op dit moment van toepassing.

Hypotheekrente 5, 10, 20 of 30 jaar vast

De hypotheekrente voor hypotheken met een langere rentevaste termijn stijgt mee met de kapitaalmarktrente. De rente voor een hypotheek met een tien jaar vaste rentetermijn ligt gemiddeld ongeveer 0,6 à 0,7% boven de kapitaalmarktrente. Is de gemiddelde opslag van de tien voordeligste hypotheekverstrekkers minder dan 0,6 à 0,7% dan zal de hypotheekrente op termijn zeer waarschijnlijk gaan stijgen. Ligt de opslag erboven dan hebben de banken voldoende marge om te concurreren en zullen de tarieven dalen.

Variabele rente en 1 of 2 jaar vast

De zogenaamde korte rente is gebaseerd op het Euribortarief. Dit is het de door de Europese Centrale Bank vastgestelde tarief waartegen de grootste Europese banken elkaar leningen verstrekken. De korte hypotheekrente is hierop gebaseerd maar ook de hoogte van de rente op een spaarrekening wordt deels afgeleid van het Euribortarief.

Bankbeleid

De hoogte van de hypotheekrente is niet altijd zuiver te voorspellen. De mate waarin een bank op een bepaald moment wil concurreren met andere banken en de mate waarin een bank verliezen moet compenseren door het vragen van een hogere hypotheekrente, maakt dat met name de afgelopen tijd de logische verbanden tussen kapitaalmarktrente, euribortarief en hypotheekrente nogal eens zoek waren. Even bedroeg het gat tussen de kapitaalmarktrente en de tien jaar vaste hypotheekrente geen één maar twee procent. Deze extra procent marge hadden de banken nodig om de geleden beleggingsverliezen als gevolg van de kredietcrisis voor een deel te compenseren.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.