Block title
Block content

Wat is dagrente?

Dagrente is de hypotheekrente die geldt op een bepaalde dag voor een nieuw af te sluiten hypotheek met een bepaalde rentevastperiode. Deze dagrente geldt ook voor een verlenging van de rentevastperiode. De dagrente wordt eveneens gebruikt om de boeterente te berekenen.

Passeren hypotheekakte

Het dagrentesysteem kijkt naar de rente op of rond de dag waarop uw hypotheekakte passeert. Is op dat moment de hypotheekrente die voor vergelijkbare leningen wordt betaald, lager dan uw offerterente, dan krijgt u die lagere rente. Is de rente hoger, dan blijft uw offerterente gelden. Het moment waarop de dagrente wordt bepaald kan per hypotheekverstrekker verschillen. Dit biedt dus mogelijkheiden voor een lagere rente.

 

 

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: