Block title
Block content

Wat is de nominale rente?

De nominale rente is de rente die per periode voor een hypotheek betaald wordt. Het meest gebruikelijk is de hypotheekrente op jaarbasis. De nominale rente komt u overeen met de bank en wordt vermeld in de hypotheekakte

Berekening nominale rente

Voor de nominale rente worden wordt de reële rente vermeerderd met het inflatiepercentage. De inflatie is een stijging van het prijspeil. De hypotheekrente wordt zo gecorrigeerd met de inflatie. Zo kunnen de hypotheekverstrekkers de geldontwaarding van afgestane middelen compenseren.

Effectieve rente en Netto Werkelijke Rente

Maar de nominale rente is niet het enige rentepercentage waarop u moet letten wanneer u hypotheekoffertes gaat vergelijken: u dient buiten de nominale rente ook te kijken naar de effectieve rente en de netto wettelijke rente.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: