Block title
Block content

Wat is reële rente?

In tijden van een hoge inflatie, zal ook de hypotheekrente hoger uitvallen dan andere periodes. Dit betekent onder andere dat een hypotheekverstrekker het uitgezette kapitaal ziet aangroeien, door de rente. Anderzijds ziet deze het kapitaal ook krimpen, door de geldontwaarding. Om te kunnen bepalen wat per saldo het effect is, wordt het begrip reële rente gebruikt.

Berekening reële rente

Reële rente is dus het rentepercentage waarvan het inflatiepercentage is afgetrokken.

Reële rente = nominale rente - inflatiepercentage

Bovenstaande berekening van de reële rente is bij benadering.

Een voorbeeld van reële rente: stel dat de nominale rente 8% per jaar bedraagt en de jaarlijkse inflatie is 2%, dan komt de reële rente uit op ongeveer 6%.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: