Block title
Block content
Wat is salderen van rente? Bij het salderen van rente wordt de betaalde rente afgetrokken van de ontvangen rente. Hierbij gelden de volgende regels:
  • Op het positieve saldo is rentevrijstelling van toepassing.
  • Het negatieve saldo is de aftrekbare betaalde rente.
  • De betaalde hypotheekrente wordt bij het salderen niet meegenomen.  
Lees meer over de verschillende belastingmaatregelen die van toepassing zijn op uw hypotheek.