Block title
Block content

Wat is de wettelijke rente?

De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen, wanneer de schuldenaar nalatig is te betalen. Daarbij kan in de hypotheekovereenkomst vastgelegd worden dat bij een te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage verschuldigd wordt. Hier is men dan contractuele rente verschuldigd en niet wettelijke rente. Deze contractuele rente zal hoger zijn dan de wettelijke rente.

Twee soorten wettelijke rentes

Sinds 1 december 2002 bestaan er twee soorten wettelijke rente: handelstransacties en niet-handelstransacties. 

  • De wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is (niet-handelstransacties). Deze wettelijke rente wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en wordt gepubliceerd in het Staatsblad. De hoogte van deze wettelijke rente wordt berekend door 2,25 procentpunt op te tellen bij de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. De afgelopen jaren schommelde deze wettelijke rente tussen de 4 en de 8 procent.
  • Een tweede vorm is de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen overheidsinstanties en ondernemingen, of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handstransacties). Deze wettelijke rente wordt halfjaarlijks automatisch aangepast. De hoogte van deze wettelijke rente wordt vastgesteld op basis van de rentevoet die de ECB (Europese Centrale Bank) heeft toegepast op de meest recente basis-herfinancieringstransactie.

De actuele hypotheekrente vindt u in het hypotheekrenteoverzicht.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: