10 vragen over NHG

Top 10 vragen over NHG

Bij Hypotheek-rentetarieven.nl krijgen we regelmatig vragen over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met een NHG-hypotheek leen je veilig en krijg je bovendien een interessante rentekorting. De garantie is echter ook aan voorwaarden gebonden. Hieronder leest je de 10 meest gestelde vragen. 

Update: dit zijn de voorwaarden voor een NHG-hypotheek in 2019

 1. Wij hebben een hypotheek met NHG en gaan uit elkaar. Kan er een beroep op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gedaan worden? Hoe handelen wij als geen van beide er kan blijven wonen?

  Ja, er kan een beroep op NHG gedaan worden. De woning dient echter wel verkocht te worden. Neem je contact op met jouw geldverstrekker voor meer informatie.

  Offerte NHG-hypotheekVraag direct aan

 2. Is een bij het BKR geregistreerde (A)2 code, bijvoorbeeld op mijn telecomcontract, een bezwaar voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG.

  Ja, BKR coderingen zijn belemmerend voor NHG. Er zijn wel een paar uitzonderingen:

  • NHG heeft geen bezwaar tegen een hersteld of afgelost contract met een achterstandscode (A) of een bijzonderheidscode 1 voor verkrijgen van NHG.
  • Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen 2-,3-,A2- of A3 registraties met een praktische aflosdatum in BKR indien je schriftelijk kunt aantonen dat deze registratie het gevolg is van een door NHG verleende finale kwijting van een eerdere vordering, zonder afkoop- of betalingsregeling.
 3. Ik koop een bestaande woning met een koopsom van € 325.000,- en breng € 15.000,- eigen geld in. Is een financiering met NHG mogelijk?

  Nee, de aanschafprijs plus 6% bijkomende kosten samen mogen de NHG-gens niet overschrijden. Deze 6% is een vast percentage en maakt onderdeel uit van de kosten van verkrijging van de woning. .

 4. Welk inkomen mag ik meetellen voor het bepalen van het inkomen waarmee er voor NHG wordt getoetst.

  Naast inkomen uit loondienst, pensioen of zelfstandig beroep kunnen ook andere inkomensvormen meetellen. Voorbeelden zijn: vaste toeslagen, vaste inkomensbestanddelen, persoonsgebonden budget. Onkostenvergoedingen of bestanddelen die afhankelijk zijn van de bedrijfsomzet tellen niet mee. Voor advies over jouw persoonlijke situatie verwijzen wij je naar jouw financieel adviseur.

 5. Ik heb nu een hypotheek zonder NHG. Kan ik alsnog NHG verkrijgen?

  Ja, het is mogelijk om alsnog NHG te verkrijgen in combinatie met kwaliteitsverbetering van de woning. De hypotheek moet worden overgesloten. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij je naar jouw hypotheekadviseur.

 6. Ik heb een hypotheek met NHG en wil graag naar een andere geldverstrekker. Moet ik dan opnieuw NHG provisie betalen?

  Ja, indien jouw hypotheek wordt overgesloten bij een andere geldverstrekker wordt de hypotheek beëindigd en afgemeld bij NHG. Daarna wordt er door de nieuwe geldverstrekker een nieuwe hypotheek gemeld. Bij de melding van een nieuwe hypotheek betaal je opnieuw NHG provisie.

 7. Om een woning te kunnen kopen, sluit je als startend geldnemer, naast de hypothecaire lening bij de geldgever, ook een lening bij jouw ouders af. Is dit mogelijk bij NHG?

  Ja, het is mogelijk om naast de hypothecaire lening met NHG een lening bij de ouders te sluiten. De hieruit voortvloeiende betalingslasten dien je op te voeren als overige financiële verplichtingen. Wil je dat deze lening niet leidt tot beperking van de financieringsmogelijkheden met NHG, dan mag deze lening bij de ouders niet leiden tot overige financiële verplichtingen. De documenten waaruit dit blijkt moeten ter beoordeling worden toegevoegd aan het dossier van de geldgever. Bijvoorbeeld een schenkingsovereenkomst.

 8. Ben ik verplicht om bij een hypotheek met NHG een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?

  Ja, er moet een dekking zijn van een (eventueel annuïtair- dalende) overlijdensrisicoverzekering op het leven van elke aanvrager van wie het inkomen benodigd is voor de financiering. Deze verzekering moet worden afgesloten voor het gedeelte boven de 80% van de waarde van de woning*. De dekking moet aanwezig zijn voor de duur dat de hypotheeklening méér bedraagt dan 80% van de waarde van de woning*. Jouw hypotheekadviseur kan je helpen dit te berekenen.

  • bij bestaande bouw: de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een recent opgemaakt taxatierapport, uitvoering van de kwaliteitsverbetering vermeerderd met de kwaliteitsverbetering.
  • bij nieuwbouw: de koop/aanneemsom (of de bouwkosten volgens begroting van een bouwkundig bedrijf) plus: de kosten van de grond, onroerende installaties, risicoverrekening, architectenhonorarium, dagelijks toezicht, rente(n) verschuldigd over vervallen termijnen, aansluiting op nutsvoorzieningen, legeskosten, omzetbelasting, meerwerk en afkoop van toekomstige canonverplichtingen.
 9. Hoe bereken ik wat voor bedrag ik met mijn inkomen maximaal mag lenen voor een hypotheek met NHG?

  Op deze website kun je een globale berekening van het

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.