Hypotheek en Belastingen in 2010

De bijleenregeling voor hypotheken is vereenvoudigd en versoepeld. Wie wil schenken aan zijn of haar kind heeft volgend jaar meer mogelijkheden, vooral wanneer de schenking betrekking heeft op de aankoop van een woning. Voor personen met een woning boven een miljoen euro wordt het Eigenwoningforfait verhoogd.

Het ministerie van Financiën heeft voor 2010 gerekend met een verhoging van 1,9% op de meeste vrijstellings- en uitkeringsbedragen. Alle veranderingen die betrekking hebben op dit percentage worden hieronder niet behandeld. Bepaalde veranderingen hebben een positief effect bij de aankoop van een nieuwe woning.

Extra schenken voor aankoop woning

Aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar kan vanaf 2010 een bedrag van € 24.000,- eenmalig belastingvrij worden verstrekt. In 2009 was dit nog € 22.760,-. Een interessante wijziging: dit bedrag kan worden verhoogd naar € 50.000,- wanneer het een schenking van ouders aan zoon of dochter betreft in verband met de aankoop van een woning of in verband met een studie. Daarnaast kan jaarlijks een additionele € 5.000,- worden geschonken.

Aankoopkosten tweede woning aftrekbaar

De kosten die betrekking hebben op de aankoop van een woning (aankoopkosten) zijn fiscaal aftrekbaar. Hieronder vallen onder andere: afsluitprovisie, kosten taxatie en hypotheekkosten notaris. In 2009 waren deze kosten slechts voor de eerste woning aftrekbaar. Een voordeel voor starters dus. Vanaf 2010 zijn deze kosten ook aftrekbaar voor doorstromers die een volgende (tweede of verdere) woning kopen.

Bijleenregeling vereenvoudigd

De bijleenregeling heeft betrekking op de overwaarde van de woning. Wanneer er na verkoop van de woning en aflossing van de hypotheek nog geld overblijft, moet dit geld worden geïnvesteerd in een nieuwe woning. Binnen 30 jaar moet dit gedeelte bovendien afbetaald zijn, anders vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Bij deze regeling kunnen zich twee situaties voordoen:

  • Iemand gaat huren na de verkoop van zijn woning
  • Iemand gaat goedkoper wonen na verkoop van zijn oude woning

Huren na verkoop woning

Betrekt iemand een huurhuis na de verkoop van zijn woning, dan blijft de overwaarde op de woning als het ware over. In 2009 gold dat wanneer iemand binnen vijf jaar toch weer een huis ging kopen, de ‘oude’ overwaarde alsnog verplicht moest worden ingebracht in de nieuwe woning. Deze periode is voor 2010 teruggebracht naar drie jaar. Iemand die dus tussentijds gaat huren na de verkoop van een woning, kan na drie jaar weer voor de rente over een volledige hypotheek ten laste van de fiscus brengen.

Goedkoper wonen

Wie goedkoper ging wonen na verkoop van een woning kon in 2009 de hypotheek op de oude woning als basis nemen. De overwaarde op de oude duurdere woning gold niet als maatstaf. Vanaf 2010 moet altijd de volledige overwaarde aan woning worden besteed, zelfs al is deze woning goedkoper.

Een voorbeeld: Wim verkoopt een woning voor € 400.000,-. De hypotheek op de oude woning is € 250.000,-. De nieuwe woning van Wim is € 350.000,-. Wim wil wederom een hypotheek sluiten voor € 250.000,-. Hij investeert daarmee € 100.000 van zijn overwaarde en steekt € 50.000 in zijn zak. In 2009 was deze € 250.000 dus volledig fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2010 echter, kan Wim slechts € 200.000,- aftrekken (€ 350.000,- minus € 150.000,-).

Minder aftrekmogelijkheden bij woning boven € 1.010.000

Eigenaren van woningen boven een miljoen euro moeten in 2010 rekening houden met een Eigenwoningforfait van 0,8% voor het gedeelte boven dit miljoen. Dit was 0,55%. Voor het bedrag tot een miljoen geldt nog steeds 0,55%.

Hypotheekrenteaftrek na verhuur oude woning

Wie al een nieuwe woning heeft gekocht kan de oude woning verhuren. Voor die verhuurperiode is er geen recht op hypotheekrenteaftrek van de oude woning. Dit blijft onveranderd in 2010. Echter, in 2009 gold dat ook voor de periode na verhuur de rente niet fiscaal aftrekbaar was. Dit vervalt in 2010. Na tussentijdse verhuur mag de hypotheekrente weer gewoon worden afgetrokken.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.