Prinsjesdag 2018: Wat verandert er voor de eigenwoningbezitter?

De derde dinsdag van september is van oudsher Prinsjesdag. De Koning spreekt de troontrede en geeft in hoofdlijnen de status van de Nederlandse samenleving en economie weer.

Update: lees hier meer over de maatregelen van Prinjesdag 2019

Over het algemeen gaat het goed met Nederland. Voor het zesde jaar op rij groeit de Nederlandse economie en daalt de staatschuld. Iedereen zal de komende periode deze groeiende welvaart moeten gaan ervaren. Welke wijzigingen heeft het kabinet in petto voor 2019 en dan met name voor de eigenwoningbezitters?

Versnelde verlaging hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrentaftrek zal vanaf 2020 in stappen van 3% verder afgebouwd worden, tot een maximum van 36,93% bereikt is in 2023. Voor het komende jaar is dit nog vastgesteld op maximaal 49%. Hierdoor wordt de subsidie voor het kopen van een eigen woning voor de hogere inkomens sneller afgebouwd. In 2023 zal de ondergrens bereikt zijn, terwijl dit in eerdere plannen pas 19 jaar later zou zijn.

Maximale aftrek in de tweede schijf
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 36.93%

Afschaffing Wet-Hillen

Zoals eerder in het regeerakkoord aangekondigd en bij wet aangenomen wordt de Wet-Hillen in 30 jaar afgebouwd. Dit wil zeggen dat bij woningen vrij van hypotheek of met een laag hypotheekbedrag de compensatie van de eigenwoningforfait wordt afgeschaft. Deze afbouw wordt teruggebracht naar 0 binnen 30 jaar. Hierdoor wordt het vermogen in de stenen alsnog belast.

Verlaging eigen woning forfait

De belasting op bezit van een woning, het eigenwoningforfait, zal in de komende jaren tot 2023 verder afgebouwd gaan worden. Ter illustratie: voor de meeste woningen staat deze nu nog op 0,7% van de WOZ waarde tot een waarde van € 1.075.000,-. Deze gaat het komend jaar terug naar 0,65% en in 2023 zal deze nog 0,45% bedragen.

Maximale hypotheek

Voor 2019 zullen de verstrekkingsnormen aangepast worden. Dit op basis van de nieuwe inkomensnormen die door het NIBUD vastgesteld worden. De verwachting is dat met name de lagere en hogere inkomens meer ruimte krijgen. De maximale financiering op basis van de waarde van de woning blijft 100%. Alle bijkomende kosten zullen dus uit eigen middelen voldaan moeten worden.

De NHG grens wordt vanaf volgend jaar waarschijnlijk verhoogd van € 265.000,- naar € 290.000,-, gelijk aan de stijging van de gemiddelde verkoopprijzen in Nederland.

Maximale hypotheek berekenen >

Oververhitting woningmarkt

De huizenmarkt is oververhit en zorgt voor met name in de Randstad voor fors oplopende huizenprijzen en een beperkt aanbod.

De doelstelling voor de komende jaren is om een inhaalslag te maken op de woningmarkt qua nieuwbouw. De ambitie vanuit het kabinet hiervoor is jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen tot 2025. Hiervoor wordt 38 miljoen beschikbaar gesteld om samen met lokale partners de woningbouw te stimuleren.

Verhoging lage BTW-tarief naar 9%

Het lage BTW tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Hierdoor worden met name de boodschappen, maar ook de kapper en bepaalde doelgroepen in de bouwsector geraakt (stukadoor/schilder). Deze verhoging kan dus effecten gaan hebben wanneer er nog een verbouwing gepland staat. Het is wellicht dus het overwegen waard dit jaar nog prijsafspraken te maken en uw verbouwing naar voren te halen.

Hypotheek voor verbouwing?

Overige belangrijke maatregelen

Wijziging belastingstelsel

Er komt een wijziging in het belastingstelstel in box 1. Hiermee wil het kabinet de belasting op inkomen verlagen en het belastingstelsel vereenvoudigen. Waar er eerder 4 schijven waren, wordt dit teruggebracht naar 2 schijven voor de niet AOW-gerechtigde. Een laag en een hoog toptarief vanaf een bruto jaarinkomen vanaf €68.800,-. Dit staat gepland voor 2021:

Inkomen Tarief
Eerste schijf € 0 – € 68.507 36.93% (basistarief)
Tweede schijf € 68.600 en meer 49.5% (toptarief)

Dit zal voor het eerst zichtbaar gaan zijn op uw eerste loonstrookje in 2019, waardoor u normaal gezien netto meer inkomen over gaat houden. De volgende belastingtarieven gelden in 2019:

Tarieven niet AOW-gerechtigden in 2019

Inkomen Tarief
Eerste schijf € 0 – € 20.142 36.65%
Tweede schijf € 20.142 – € 34.404 38.10%
Derde schijf € 34.404 – € 68.507 38.10%
Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75%

Tarieven AOW-gerechtigden in 2019

Inkomen Tarief
Eerste schijf € 0 – € 20.142 18.75%
Tweede schijf € 20.142 – € 33.994 20.20%
Derde schijf € 33.994 – € 68.507 38.10%
Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75%

Tip: het kan interessant zijn om uw hyptoheek nog in 2018 over te sluiten. De oversluitkosten kunnen dan nog tegen het oude (hogere) tarief worden afgetrokken van de belasting.

Belasting in box 3 omlaag

Met de huidige lage spaarrentes zijn de uitgangspunten qua te behalen fictief rendement bijgesteld. Bij een grootbank zijn de maximale spaarrentes nog maar 0,03% terwijl u over uw vermogen 0,36% belasting moet betalen.

Voor het komend jaar is de vermogensrendementsheffing aangepast naar 0,13% rendement en hiermee meer in lijn met de daadwerkelijke te behalen rendementen. Hierin wordt er een combinatie gemaakt tussen gemiddeld rendement op sparen en beleggen.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.