Boeterente bij aflossen, oversluiten en middelen

Wat is boeterente?

Geldverstrekkers rekenen een boete wanneer de hypotheek eerder wordt afgelost dan in de hypotheekakte is afgesproken, bijvoorbeeld bij oversluiten. Met de boeterente compenseert de geldverstrekker zich voor de gemiste inkomsten van de hypotheek.

Boeterente bij aflossen

Wanneer u een hypotheek afsluit legt u in de hypotheekakte ondermeer de looptijd van de hypotheek vast en hoeveel u maandelijks aflost (of niet). Geldverstrekkers laten daarbij ruimte om boetevrij extra af te lossen. Dit is een maximaal bedrag of een percentage van de hypotheekschuld, gemiddeld rond de 10% of 20%. Lost u echter meer af, dan wordt een boete gerekend.  

Boeterente bij oversluiten

Bij oversluiten wordt een nieuwe hypotheek afgesloten, waarmee de oude hypotheek in één keer volledig wordt afgelost. Wanneer de actuele hypotheekrente lager is, levert dit een besparing op. Omdat de oude geldverstrekker een boete rekent voor het in één keer aflossen van de hypotheek, bepaalt de hoogte van deze boete of oversluiten interessant isLet op: wanneer uw rentevaste periode afloopt kunt u uw hypotheek boetevrij oversluiten.

De besparing van de lagere hyptoheekrente moet dus groot genoeg zijn om het boetebedrag te compenseren (zie ook onderstaand voorbeeld). Om te weten of het voor u interessant is om uw hypotheek over te sluiten, kunt u onze oversluittest doen.

Boeterente bij Oversluiten

Boeterente bij rentemiddeling

Bij rentemiddeling wordt de huidige hypotheekrente gemiddeld met het tarief in de markt. De geldverstrekker rekent ook bij het middelen van de hypotheekrente een boete voor de gemiste inkomsten. Anders dan bij oversluiten en aflossen wordt de boeterente bij rentemiddeling verrekend in de nieuwe hypotheekrente. Hierdoor ontstaat soms het idee dat rentemiddeling een goedkope manier is om de hypotheekrente te verlagen. In werkelijkheid wordt ongemerkt dezelfde boete betaald. Lees hoe rentemiddeling werkt.

Hoogte boeterente

De hoogte van de boeterente is afhankelijk van verschillende factoren. De boeterente is dan ook voor iedere persoon en situatie anders. Geldverstrekkers gebruiken de volgende variabelen bij het berekenen van de boeterente:

  • De huidige hypotheekschuld.
  • De resterende looptijd.
  • De hypotheekrente uit de akte en de huidige marktrente.
  • Het deel dat boetevrij mag worden afgelost.

Daarbij geldt dat de boeterente hoog is naarmate de hypotheekschuld hoog is, de rentevaste periode lang, het renteverschil groot en het deel dat boetevrij mag worden afgelost klein. De geldverstrekker loopt dan de meeste inkomsten mis.

De Europese richtlijn voor hypotheken, die in 2016 is ingegaan, bepaalt dat de boeterente niet hoger mag zijn dan de werkelijke kosten van de geldverstrekker.

Boeterente fiscaal aftrekbaar

Boeterente fiscaal aftrekbaar, zolang de hypotheek (waarover de boete wordt berekend), een aftrekbare lening is. Dit geldt ook voor de boeterente bij rentemiddeling. Bij middeling is de boete verrekend in het nieuwe rentepercentage en dit is aftrekbaar.  

Wanneer een deel van uw hypotheek een consumptief krediet is, is de boete niet aftrekbaar voor dat gedeelte. Wanneer u uw hypotheek wenst te oversluiten, en u wilt de boete meefinancieren, dan is de rente over dit deel niet aftrekbaar.

Is de boeterente eerlijk?

Hoe eerlijk is de boeterente? Daarover verschillen de meningen.

  • Vanuit het oogpunt van de bank is een vergoeding van de gemiste rente eerlijk. Het contract wordt immers eenzijdig verbroken (afspraak is afspraak).
  • Veel klanten vinden deboete voor het vervroegd aflossen van de hypotheek oneerlijk. Ook zij hebben een punt. De gemiste inkomsten van de bank worden volledig vergoed, terwijl de kosten ophouden (De bank verdiend dubbel).

Volg hier de discussie: hoe eerlijk is de boeterente?

Gerelateerde begrippen:
Oversluitkosten
Boetevrije aflossing
Restitutie boeterente
Hypotheekakte
Restantschuld

Uw hypotheek oversluiten?

Bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Overwaarde opnemen?

Ontdek uw mogelijkheden met overwaarde.

Een woning op het oog?

Huis kopen? Bereken uw laagste hypotheekrente.