Block title
Block content

Wat is de kapitaalmarktrente?

De kapitaalmarktrente is de rente voor langlopende kredieten (langer dan twee jaar). Dit wordt ook wel de lange rente genoemd. De kapitaalmarkt is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente.

Graadmeter langlopende hypotheekrente

Op de kapitaalmarkt worden leningen verhandeld met een lange looptijd (meer dan twee jaar). De kapitaalmarktrente is dan ook een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente van de lange rentevastperiodes, bijvoorbeeld 20 jaar vast. De kapitaalmarktrente gebruiken we voor de hypotheekrente verwachting. De andere graadmeter is de Euriborrente voor leningen met een korte looptijd.

Lees hoe banken de hoogte van de hypotheekrente bepalen.

Bekijk de actuele hypotheekrente

Ontwikkeling kapitaalmarktrente

Als maatstaf voor de kapitaalmarktrente wordt naar de ontwikkeling staatsobligaties gekeken, bijvoorbeeld de 10 jaars Nederlandse staatslening (actuele koers). Op de kapitaalmarkt wordt belegd in aandelen, derivaten en obligaties. De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: hoe minder inflatie men verwacht, hoe meer men bereid is geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen.

Op dit moment is de inflatie in Europa laag. Beleggers kiezen daarom voor zekere producten. Dit zorgt voor de lage kapitaalmarktrente van dit moment. Maatregelen van de Europese Centrale Bank om de bestedingen aan te jagen hebben de beleggers nog niet op andere gedachten gebracht. Onder invloed van lage kapitaalmarktrente en de maatregelen van de ECB is de hypotheekrente historisch laag.

Kapitaalmarktrente verwachting

Of de kapitaalmarktrente in de toekomst gaat stijgen, hangt af van de inflatieontwikkeling, onder andere de Eurozone. Voorlopig staan de seinen hiervoor nog op rood. De gemiddelde prijsstijging is laag door de lage olieprijs. Ook staat de kapitaalmarkt onder invloed van de internationale handel.

Het beleggersvertrouwen heeft recent een aantal deuken opgelopen door crisis in Griekenland en China. We verwachten daarom dat de kapitaalmarktrente voorlopig op het huidige lage niveau blijft. Op basis hiervan verwachten we ook dat de (lange) hypotheekrente laag blijft.

Kapitaalmarktrente 10 jaar Nederland

Bron: De Nederlandsche Bank.

Ontvang een persoonlijk hypotheekaanbod

Ontvang vrijblijvend een persoonlijk hypotheekaanbod in de volgende situaties: