Marktwaarde

Wat is marktwaarde?

De marktwaarde bij de hypotheek is de waarde van de woning wanneer deze onder normale omstandigheden verkocht wordt. De marktwaarde van de woning is belangrijk bij het sluiten van een hypotheek en bepaalt mede de hypotheekrente en de maximale hypotheek.

Marktwaarde vervangt executiewaarde

De marktwaarde vervangt sinds 1 januari 2013 de executiewaarde bij een hypotheek. De marktwaarde geeft een meer realistisch beeld van de woningwaarde dan de executiewaarde. In plaats van de woningwaarde bij gedwongen verkoop wordt nu gerekend met de waarde bij verkoop onder normale omstandigheden. De wijziging naar marktwaarde sluit daarbij beter aan op de internationale standaard bij het berekenen van de hypotheek.

Marktwaarde en de hypotheek

De marktwaarde van de woning is op een aantal momenten bepalend voor de hypotheek:

In het taxatierapport

De marktwaarde bij de hypotheek wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie door een deskundige. Hij of zij maakt een taxatierapport op. De geldverstrekker vraagt in de meeste gevallen om dit rapport als bewijs voor de werkelijke waarde van de woning.

Bij de maximale hypotheek

De marktwaarde van de woning bepaalt mede de maximale hypotheek. Deze verhouding tussen de woningwaarde en de hypotheek wordt Loan-to-value (LTV) genoemd. De maximale hypotheek in verhouding tot de woningwaarde wordt stapsgewijs verlaagd tot 100% in 2018. Daarnaast hanteren de banken een inkomenseis om de maximale hypotheek te bepalen.

marktwaarde woning en maximale hypotheek

Bij de hypotheekrente

De hoogte van de hypotheekrente wordt mede bepaald door de hypotheeksom in verhouding tot de marktwaarde van de woning. Is de hypotheek hoog in verhouding tot de woningwaarde, dan wordt een renteopslag gerekend. Is de hypotheek in verhouding tot de marktwaarde laag dan komt u in aanmerking voor een rentekorting. Dit stelsel van opslagen en kortingen is bij elke geldverstrekker anders. Bereken vrijblijvend de laagste hypotheekrente in uw situatie. 

In het renteoverzicht

De wijziging van executiewaarde naar marktwaarde bij de hypotheek hebben we inmiddels ook doorgevoerd in ons renteoverzicht. Voor de laagste hypotheekrente vermelden we nu twee tarieven:

  • NHG: dit zijn de tarieven voor hypotheken met Nationale Hypotheek garantie
  • Marktwaarde: Dit zijn de tarieven voor hypotheken zonder NHG bij marktwaarde.

Lees meer: Hypotheekrente marktwaarde vaker lager dan NHG.

Gerelateerde begrippen:
Executiewaarde
Basisrente
Nationale Hypotheek Garantie – NHG

Uw hypotheek oversluiten?

Bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Overwaarde opnemen?

Ontdek uw mogelijkheden met overwaarde.

Een woning op het oog?

Bereken nu uw laagste hypotheekrente.