Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel kan ik lenen? Dit is een veel gestelde vraag bij een hypotheek. Bereken hoeveel je maximaal kunt lenen onder de huidige hypotheeknormen.

Inzicht in hoeveel je kunt lenen

Met inzicht in jouw leenbedrag kun je zich gaan oriënteren op de woningmarkt. Ook kun je hiermee een inschatting maken van jouw toekomstige maandlast en is het bepalend voor jouw mogelijkheden om jouw bestaande hypotheek over te sluiten. ‘Hoeveel kan ik lenen’ is daarom een veel gestelde vraag.

Een eerste indicatie van het leenbedrag

Aan het begin van het hypotheektraject volstaat een goede indicatie van hoeveel je kunt lenen. Deze kun je tegenwoordig online krijgen. Op onze website berekent je eenvoudig jouw maximale hypotheek op basis van het bruto jaarinkomen (en dat van jouw partner).

Maximale hypotheek berekenen Op basis van de actuele normen

De berekening van de maximale hypotheek is op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Hoeveel kan ik lenen?

Om te berekenen hoeveel je kunt lenen moet je een aantal stukken bij de hand houden of van tevoren voorbereiden. Onderstaand hiervan een opsomming:

Inkomen

Hoeveel hypotheek je kunt lenen op basis van jouw inkomen, wordt bepaald door in de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Hier moeten alle geldverstrekkers zich aan houden.

  • Het uitgangpunt het bruto jaarinkomen. Bij tweeverdieners mag bij het hoogste inkomen 50% van het laagste bruto jaarinkomen opgeteld worden.
  • Vervolgens controleer je in de juiste financieringslasttabel (AOW gerechtigd of niet) hoeveel van het inkomen je mag gebruiken voor de hypotheek.

Bereken jouw maximale hypotheek op basis van jouw inkomen

Woningwaarde

Hoeveel je kunt lenen is ook afhankelijke van de woningwaarde. In 2021 kun je maximaal tot 100% van de woningwaarde als hypotheek lenen. Dit maximum wordt gedurende de regeerperiode van het Kabinet Rutte 3 gehandhaafd.

Verplichtingen

Een andere factor die bepaalt hoeveel je kunt lenen, zijn eventuele openstaande verplichting. Hierbij moet je denken aan alimentatie en een consumptief krediet. Openstaande leningen staan geregistreed bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit register wordt  altijd geraadpleegd bij een hypotheekaanvraag. De codering bepaalt de impact op het leenbedrag.

Door het nieuwe leenstelsel, studeren de meeste studenten af met een studieschuld. Omdat deze over een langere periode mag worden afgelost, weegt een studieschuld opgebouwd onder het nieuwe leenstelsel minder zwaar mee bij hoeveel hypotheek je kunt lenen.

NHG-hypotheek

Wie wil lenen onder de Nationale Hypotheek Garantie is gebonden aan de NHG-normen. Daarin is ook een grensbepaald waarvoor je maximaal een NHG-hypotheek mag afsluiten.

Wil je exact weten hoeveel je kunt lenen? Vraag dan een uitgebreide hypotheekberekening aan. Op basis van jouw inkomen, (toekomstige) woningwaarde en verplichtingen worden jouw hypotheek mogelijkheden onderzocht.

Afwijken van de hypotheeknormen

Het is onder voorwaarden mogelijk om meer hypotheek te lenen. Bij energiebesparende maatregelen (A++ of nul-op-de-meter-woning) mag meer geleend worden. Ook bij goede carrière vooruitzichten mag meer geleend worden. Een beperkt aantal geldverstrekkers gaat hierin mee bij een goede onderbouwing van een hypotheekadviseur.

Het is uiteraard ook mogelijk om minder te lenen dan het maximale leenbedrag. Dit levert vaak een kostenvoordeel op en ook het risico wordt lager. 

Waarom een maximum?

Het doel is een verantwoorde hypotheekverstrekking. Door een limiet te stellen aan het deel van het inkomen op gaat aan de hypotheek, wordt voorkomen dat bij een tegenvaller de maandlast niet meer te betalen is. En door niet meer dan de hypotheeksom te mogen lenen wordt het risico op een restschuld bij verkoop verlaagd.

Toch is er ook kritiek op de hypotheeknormen. Er wordt te weinig gekeken naar de individuele situatie van de aanvrager, bijvoorbeeld wanneer een inkomensstijging in het vooruitzicht ligt. Recent riep het advieskantoor NBG daarom op tot meer maatwerk bij een hypotheek voor starters.

Maximale hypotheek

Bekijk de hypotheeknormen voor dit jaar en volgend jaar:

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.