Prinsjesdag 2019: Wat verandert er voor de eigenwoningbezitter?

Het is de derde dinsdag van september, dus Prinsjesdag. Welke maatregelen heeft het Kabinet in petto voor de (toekomstige) eigenwoningbezitter in 2020?

Update: prinsjesdag 2020: Wat verandert er voor de eigenwoningbezitter?

In deze Prinsjesdag-special leest u meer over:

Koopkracht middeninkomens met ruim 2% omhoog

Op Prinsjesdag gaat veel aandacht uit naar de koopkrachtplaatjes. Wie gaan er het meeste op vooruit? Deze ramingen van het Kabinet zijn vaak niet 1 op 1 toepasbaar op uw situatie.

Er wordt namelijk geen rekening gehouden met veranderingen in uw persoonlijke leven, zoals een andere baan. Dit heeft vaak meer impact op de koopkracht dan het Kabinetsbeleid.

De koopkrachtplaatjes laten wel zien wat het Kabinet het komende jaar belangrijk vindt. In 2020 is dit:

 • Deze groepen gaan er het meeste op vooruit: werkenden (+2,4%), middeninkomens (+2,2% tot +2,4%) en huishoudens met kinderen (+2,6%).
 • Inkomens tot 24.202 (+1,4%), ontvangers van een uitkering (+1,2%), gepensioneerden (+1,1%) en alleenstaanden (+1,7%), zien hun koopkracht het minste stijgen.
 • De gemiddelde koopkrachtstijging is (+2,1%).

De maatregelen voor hypotheek en wonen

Onderstaande maatregelen hebben betrekking op hypotheek en wonen

Hypotheekrenteaftrek omlaag

De vorige Prinsjesdag is aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek versneld wordt verlaagd. In 2020 gaan we dit voor het eerst merken. De maximale aftrek in de tweede belastingschijf gaat dan van 49% naar 46%. Vervolgens volgen nog 3 stappen zodat in 2023 de maximale aftrek van 36,93% wordt bereikt. Lees meer over versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek (met rekenvoorbeeld).

Extra aandacht voor starters en nieuwbouw

De huizenmarkt krijgt in 2020 extra aandacht. De volgende maatregelen worden genomen gericht op nieuwbouw en starters:

 • Voor starters vervalt mogelijk de overdrachtsbelasting van 2%, waardoor zij makkelijker een huis kunnen kopen.
 • Een tweede woning kopen als belegging wordt juist duurder. Het Kabinet overweegt om de overdrachtsbelasting te verhogen naar 6%.
 • Er komt een fonds voor gemeenten om nieuwbouwproject mee op te starten.
 • Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing voor nieuwbouw.

Voor woningcorporaties komt er meer ruimte om sociale huurwoningen aan middeninkomens te verhuren. Tegelijkertijd wordt ‘scheefwonen’ aangepakt. Huishoudens met een inkomen boven de sociale huurgrens, kunnen jaarlijks een huurverhoging van € 50,- tot € 100,- per maand verwachten. 

Oversluiten naar NHG minder makkelijk

In 2020 wordt het minder makkelijk om de hypotheek over te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Om de kostengrens te bepalen wordt volgend jaar namelijk gekeken naar de woningwaarde in plaats van de hypotheeksom.

Wie NHG wil toevoegen aan de hypotheek, bijvoorbeeld voor rentekorting, kan dit jaar nog berekenen of oversluiten interessant is.

Meer belastingmaatregelen op Prinsjesdag

Onderstaande belastingmaatregelen zijn op Prinsjesdag bekend gemaakt

Inkomstenbelasting in 2020 naar twee schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt versneld ingevoerd. Met deze hervorming van de inkomstenbelasting wil het Kabinet werken lonender maken. De twee belastingschijven gaan er als volgt uit zien:

 • Voor inkomen tot en met € 68.507,- geldt een belastingtarief van 37,35%
 • Voor inkomens vanaf € 68.507,- geldt een belastingtarief van 49,50%

AOW-gerechtigden houden een drieschijvenstelsel. Voor hen gelden in 2020 de volgende tarieven:

 • Voor inkomen tot en met € 34.712,- geldt een belastingtarief van 19,45%
 • Voor inkomen van € 34.713,- tot en met € 68.507,- geldt een belastingtarief van 37,35%
 • Voor inkomen vanaf € 68.507,- geldt een belastingtarief van 49,50%

Korting op belasting gaat omhoog

Het Kabinet komt met nog twee manieren om werkenden tegemoet te komen. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gaat omhoog. Beide kortingen verlagen het bedrag waarover je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt.

Daarbij gaan de lagere inkomens er relatief het meeste op vooruit. Beide kortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk.

Belastingvoordeel voor ZZP’ers omlaag

De winst waarover ZZP’ers geen belasting hoeven te betalen gaat stapsgewijs omlaag. Dit is nu nog 7.280 euro, maar gaat in 10 jaar naar zo’n 5.000 euro.

Belasting op spaargeld fors omlaag

De belasting op spaargeld gaat fors omlaag. Vanaf 2022 hoeven spaarders die minder dan 400 euro aan rente ontvangen, geen belasting te betalen. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de gemiddelde spaarrente van het jaar daarvoor. De belasting op spaargeld is daarmee ook direct gekoppeld aan het werkelijke rendement.

Spaarders moeten dus nog even geduld hebben. Daarom hier enkele tips voor een hogere spaarrente.

Ook deze maatregelen raken mogelijk uw portemonnee

Ook onderstaande prinsjesdag maatregelen raken uw portemonnee.

Zorgverzekering wordt iets duurder

De zorgverzekering wordt in 2020 iets duurder. Het kabinet gaat uit van een premiestijging van totaal 37 euro volgend jaar. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars of ze de zorgpremie laten stijgen of niet. Het eigen risico blijft wel gelijk. Het Kabinet heeft deze vastgesteld op minimaal € 385,- en maximaal € 885,-.

Tegelijkertijd stijgt de zorgtoeslag. In 2020 gaat de zorgtoeslag voor gezinnen met 95 euro omhoog, voor alleenstaanden is dit 67 euro.

Energierekening omlaag

Het Kabinet wil de belasting op electriciteit verlagen. De belasting op aargas gaat juist omhoog. Zo wil het Kabinet huishoudens motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Per saldo daalt volgend jaar de energierekening. Met een gemiddeld verbruik (1179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit) is het voordeel volgend jaar € 100,-.

Belastingvoordeel voor elektrische auto’s blijft

Kopers van een nieuwe elektrische auto hoeven tot 2025 geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen. Voor zakelijke rijders die een nieuwe electrische auto kopen gaat de bijtelling in 2020 van 4% naar 8%. 

Kindgebonden budget voor middeninkomens gaat omhoog

De inkomensgrens waarbij het kindgebonden budget wordt afgebouwd gaat van € 16.750,- naar € 37.750,-. Zo komen meer gezinnen in aanmerking voor een (hoger) kindgebonden budget.

AOW-leeftijd minder snel omhoog

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijf minder snel stijgt. In 2020 is dit vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. In 2025 wordt pas de AOW-leeftijd van 67 jaar bereikt.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Oversluiten

Bereken of oversluiten voor jou voordelig is.

Overwaarde

Je mogelijkheden met overwaarde?

Woning kopen?

Huis kopen? Bereken je laagste hypotheekrente.

Plaats een reactie

Vliegensvlug de laagste hypotheekrente?

Ontvang geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op basis van jouw situatie en wensen.