Block title
Block content
Aanhorigheid
Aankoopkeuring
Aankoopkosten
Aankoopsom
Aanvangsschuld
ABC-akte
Acceptatie offerte
Afkoopwaarde
Afkopen levensverzekering
Afsluitkosten
Afsluitprovisie
Akte hypotheek
Bandbreedterente
Bankgarantie
Basishypotheek
Basisrente
Belastingaftrek
Bestaande polis
Betalingsbeschermer
Betalingstermijn
Bijleenregeling
Boeterente bij aflossen, oversluiten en middelen
Boetevrije aflossing
Bouwdepot nieuwbouw
Bouwdepot verbouwing
Bouwfinanciering
Bouwrente en projectrente
Bouwtermijnen
Bruto jaarinkomen
Bruto maandlasten hypotheek
Burgerservicenummer
Consumptieve verplichtingen
Contante waarde van het renteverschil
Contractrente
Courtage
Dagrente
Dalrentegarantie
De hypotheek aflossen
Depotrente
Effectieve rente
Eigen geld
Eigendomsakte
Eigenwoningforfait
Erfpacht
Euribor rente
Europese Centrale Bank ECB
Executiewaarde
Financieringskosten
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Heffingsrente
Herbouwwaarde
Hoofdsom
Hypothecaire inschrijving
Hypotheek bestaande bouw
Hypotheek nieuwbouw
Hypotheekakte
Hypotheekcombinatie
Hypotheekrente tijdens de bouw
Hypotheeksom
Instapfaciliteit
Instaprente
Invorderingsrente
Kapitaalmarktrente
Kapitaalverzekering
Koopakte
Kosten koper
Leningdeel
Looptijd hypotheek
Looptijd rente
Maandlast netto
Marktwaarde
Middelrente
Nationale Hypotheek Garantie - NHG
Nederlandse Vereniging van Banken - NVB
Netto Werkelijke Rente
Nominale rente
Notariskosten
Onderpand onroerende zaak
Onderwaarde
Ontbindende voorwaarden
Opstalverzekering
Overbruggingskrediet
Overdrachtsakte
Overdrachtsbelasting
Overlijdensrisicoverzekering
Oversluitkosten
Overwaarde
Passeren
Recht van hypotheek
Reële rente
Rekenrente
Rente bijschrijven
Rentebedenktijd
Rentegarantie
Renteherziening
Rentemarge
Rentemiddeling
Renteopbouw
Renteopslag
Rentevrijstelling
Reservefonds
Restantschuld
Restitutie boeterente
Rijksrekenrente
Risicopremie
Salderen van rente
Spaarpremie
Stabielrente
Taxatie hypotheek
Taxatiekosten
Taxatierapport
Toetsrente
Toprente
Transportakte
Vereniging Eigen Huis
Verstrekkingspercentage
Vertragingsrente
Voorlopig koopcontract
Voorlopige teruggave
Vrij op naam
Waarborgfonds Eigen Woningen
Werkgeversverklaring
Wettelijke rente
Woekerpolis
WOZ-waarde